Публикации

RCDO.KZ » Публикации » Дене шынықтыру пәнінен тест сұрақтары

Дене шынықтыру пәнінен тест сұрақтары

ya_socials
Опубликовано:
Автор: Azamat1100 665

$$$ 1
Дене тәрбиесінің негізгі құралы:
A) дене жаттығулары
B) көрнекілік құралдарын пайдалану
C) салқын суға шомылу
D) гигиеналық факторлар
E) қоршаған орта факторлары
$$$ 2
Дене жаттығуы түсінігінің мазмұны:
A) жаттығуды орындау барысындағы негізгі үдерістер жиынтығы мен оның қозғалыс құрамы
B) қозғалыс құрылымы
C) қозғалыс құрамы
D) дене жүктемесі
E) спорт түрінің техникасы
$$$ 3
Дене жаттығуының түрі:
A) қозғалыстың ішкі және сыртқы құрылымы
B) қозғалыстың орындалу көркемділігі
C) қозғалыстың кейбір орындалу жиынтығы
D) қозғалыстың ырғақты және күш сипаттамасы
E) адамның қозғалысты орындауы барысындағы үдерістер
$$$ 4
Қажетті қозғалыс міндеттерін шешу, қозғалыс құрылымының негізгі жиынтығы дегеніміз:
A) қозғалыс техникасының негізі
B) қозғалыс техникасының негізгі бөлімі
C) қозғалыс техникасының бөлімі
D) қозғалыстың соңғы сатысы
E) қозғалыс техникасы
$$$ 5
Қозғалыс қызметінің уақыт бойынша сипаттамасы:
A) қозғалыс уақыты мен қарқыны
B) қозғалыс амплитудасы
C) қозғалыс күші
D) дене жолы және тұрағы
E) бағыты
$$$ 6
Қозғалыстың жалпы құндылығының сипаттамасы:
A) тура, үнемдеу, энергетикалық, созылмалылық
B) қозғалыс ырғағы
C) қозғалыстың динамикалық сипаттамасы
D) кеңістік, күш, уақыт, кеңістік-уақыт
E) қозғалыс бағыты
$$$ 7
Дене тәрбиесінің арнайы әдістері:
A) қатаң реттелген жаттығулар әдісі және ойын, жарыс әдістері
B) ойын әдісі
C) жарыс әдісі
D) көрнекілік әдісі және жылдам ақпарат әдісі
E) психологиялық әдісі
$$$ 8
Дене жаттығуларын орындау барысындағы жүктеме  сипаттамасы:
A) ағзаның функционалдық және соған байланысты өзгеруі
B) орындалған жұмыстың сандық жиынтығы
C) орындалған жұмыс санының уақыт бірлігі
D) жаттығуды орындау барысындағы ағзаның белсенді, қосымша және қиындықтарды жеңу құны
E) спорттық жарыс тактикасы
$$$ 9
Демалыс аралығы, келесі жүктемеге дейінгі жұмыс қабілетінің толық қалпына келтіруін айқындаушы:
A) ерекше
B) қатты
C) төмен-жоғары аралық
D) экстремалды
E) жоғары экстремалды
$$$ 10
Демалыс аралығындағы сабақ барысында берілетін жүктемеге байланысты функционалды өзгерістің аталуы:
A) қатты
B) экстремалды
C) қарапайым
D) төмен-жоғары аралық
E) жұмсақ
$$$ 11
Демалыс аралығын айқындаушы жаттығу, жұмыс қабілетін жоғарылатушы сипаттамасы:
A) экстремалды
B) қатты
C) қарапайым
D) толық
E) жұмсақ
$$$ 12
Қатаң реттелген жаттығулар әдісінің негізі:
A) нақты түзілген қозғалыс бағдарламасы және тура жүктеме мен демалыс мөлшері
B) тура қозғалыс апараты
C) жүктеменің тура берілуі
D) жаттығуларды қайталау саны
E) демалыс аралығын тура жариялау
$$$ 13
Қозғалыс қызметінің оқыту үдерісіне байланысты қатаң реттелген жаттығу әдісі:
A) сараптамалы және толық әдістер негізінде
B) айналмалы шынығу әдісі
C) стандартты қайталау әдісі
D) вариативті, біркелкі жаттығу әдісі
E) көрнекілік әдісі
$$$ 14
Қайталау жүктемесі негізінде әртүрлі демалыс аралығында қолданылатын әдіс:
A) стандартты-қайталау аралық жаттығу әдісі
B) стандартты-қайталау жаттығу әдісі
C) вариативті-аралық жаттығу
D) вариативті-біркелкі жаттығу әдісі
E) біркелкі жаттығу әдісі
$$$ 15
Максималды жүктеме әдісінің бағыты:
A) дене қабілеттерін тәрбиелеу
B) қозғалысқа оқыту
C) қозғалыс қызметінің саналы жағын әрі қарай дамыту
D) қозғалыс қызметін дамытуға және қалыптастыру
E) қозғалысты сезіну
$$$ 16
Жалпы төзімділікті тәрбиелеудегі айналмалы жаттығу әдісі:
A) айналмалы шынығу ұзақ үздіксіз жаттығу әдісі арқылы
B) айналмалы шынығу жаттығу аралығы біртіндеп демалыс аралығы әдісі арқылы
C) айналмалы шынығу жаттығу аралығы қатты демалыс аралық әдісі арқылы
D) айналмалы шынығу қатты жұмыс істеу әдісі
E) айналмалы шынығу ойын әдісі арқылы
$$$ 17
Қозғалыс қызметін көрнектілік негізінде ұйымдастыруды сипаттайтын әдіс:
A) ойын
B) сайыс
C) қатаң реттелген жаттығу әдісі
D) аралас
E) жарыс
$$$ 18
Негізгі сабақ міндетіне шұғылданушылардың қызығушылығын бағыттайтын қағида:
A) белсенділік 
B) көрнекілік
C) қолайлылық
D) ерекшелік
E) біркелкілік
$$$ 19
Белсенділік қағидасы мазмұнына қойылатын талаптар:
A) өзіндік тәрбиені қамтамасыз ету
B) қиындық өлшемін табу
C) міндеттерді шешу бірлестігі
D) шұғылданушыларды қиындықтан өту үшін қамтамасыз ету
E) қиын жағдайды қамтамасыз ету
$$$ 20
Шұғылданушылар мүмкіндігімен дене тәрбиесінің әдісі, құралы және міндетінің арнайы ұқсастығын айқындайтын қағида:
A) ерекшелік
B) көрнекілік
C) жүйелік
D) динамикалық
E) үзіліссіздік
$$$ 21
Қиындық біртіндеп өсуді қамтамасыз ететін ереже:
A) қарапайым ережеден күрделіге
B) белгілі ережеден белгісізге
C) меңгеру
D) белгіліден белгісіз ережесі
E) оқуда - қиын, соғыста - оңай ережесі
$$$ 22
Қозғалыс дағдысын қолданудың негізгі мазмұнын қамтамасыз ету:
A) қозғалысқа оқыту
B) дене қабілеттерін тәрбиелеу
C) ойлау қабілетін тәрбиелеу
D) сауықтыру міндеттерін шешу
E) ойды тәрбиелеу
$$$ 23
Дене тәрбиесі барысында қарастырылатын дене жаттығуы бірлестігінің ережесі:
A) қарапайымнан - күрделіге, оңайдан - қиындыққа
B) белгіліден - белгісізге
C) меңгеру
D) белгіліден - белгісізге, меңгеру
E) күрделіден – қарапайымға
$$$ 24
Дене тәрбиесін құруда келесі сабақ, өткен сабақтың жалғасын табуды айқындайтын қағида:
A) жүйелік
B) динамикалық
C) қолайлылық
D) көрнекілік
E) ерекшелік
$$$ 25
Сабақ жүйесінде дене жаттығуларын бір қалыпты қамтамасыз ету үшін қажет:
A) ығыстырудың барынша жақсы жағын қолдану, оның кері әсерін жою
B) қозғалыс тәсілдерінің жақсы жағын барынша қолдану
C) дене қабілеттерінің жақсы жағын толық қолдану
D) ығыстыру кері әсерін жою
E) барынша күш-жігер қолдану қағидасы
$$$ 26
Динамикалық қағиданың мәні (өскелең)-(өсу):
A) жаңа тапсырмалар мен бірқалыпты үдемелі өсу көлемін және соған байланысты жүктеменің орындалу жалпы талабын білдіреді
B) дене тәрбиесі үдерісінде белсенділікті қолдану
C) дене тәрбиесінде белгіленген және бірқалыпты үдерісті іске асыруды қажет етеді
D) шұғылданушылар дене тәрбиесі мүмкіндігінің міндеті, құралдары мен түрлерінің тура келуін қамтамасыз ету
E) жүктемені төмендету
$$$ 27
Дене тәрбиесінің қағидаларына байланысты жүктемені жоғарылату үш жолы:
A) белгіленген бағыттың бәрі де іске асырылады
B) түзу - шығыс
C) баспалдақты
D) теңіз тәріздес
E) аралық
$$$ 28
Дене тәрбиесін оқытуға арналған пән болып есептелінеді:
A) қозғалысымен
B) ақыл-оймен
C) ілім және қозғалыс техникасымен
D) білім және дене мәдениеті жағынан білу
E) ақыл-ой, санасымен
$$$ 29
Бейімделу, бағытта болу негізі анықтайды:
A) қозғалысты орындаудың негізгі күшін, ретін, жағдайын
B) жалпы қисындылық қозғалыс жобасын
C) негізгі тірек нүктелерін
D) негізгі тірек нүктелерін
E) соңғы көрсеткіш
$$$ 30
Қозғалыс шеберлігі түсінігін айқындайды:
A) адамның қозғалыс мүмкіндігін іске асыру жолы
B) адамның қозғалыс мүмкіндігін автоматты түрде іске асыру жолы
C) адамның қозғалыс мүмкіндігін білім арқылы, ал қосалқы бағыты автоматты түрде іске асырылады
D) қозғалысты стеротипті түрде орындау
E) қозғалысты вариативті түрде орындау
$$$ 31
Қозғалыс дағдысының негізгі айырмашылығы:
A) автоматты түрдегі қозғалыс
B) қозғалыс біркелкілігі
C) қызмет өлшемдерінің стереотиптілігі
D) қимыл автоматизмдерінің қозғалысты басқарудың орта деңгейі
E) қозғалысты эмоционалды түрде орындау
$$$ 32
Қозғалыс шеберлігінің айырмашылығын көрсет:
A) қозғалысты орындау тұрақсыздығы, қозғалыс техникасының өзгеруі
B) қозғалыс өлшемдері стереотипінің айқындалуы
C) қозғалысты басқарудағы автоматтылықтың өте төмен дәрежесін көрсету
D) қозғалыс біркелкілігі, тұрақтылығы, сенімділігі, вариативтілігі
E) қозғалысты автоматты түрде орындау
$$$ 33
Ығыстыру дағдысын айқындайды:
A) қозғалыс техникасының негізгі және түсінік негізінің ұқсастығы
B) қозғалыс техникасының ұқсастығы
C) қозғалыстың дайындық сатысының ұқсастығы
D) қозғалыстың қорытынды сатысының ұқсастығы
E) қолданылған құралдардың ұқсастығы
$$$ 34
Қозғалысты оқыту тәжірибесімен айқындалатын негізгі белгілер:
A) дене қабілеті, қозғалыс тәжірибесі, техникалық дайындықтар
B) психикалық-өзіндік факторлар жағдайлар
C) қозғалым тәжірибесі
D) оқу үдерісін қамтамасыз ететін сыртқы жағдайлар
E) клиникалық жағдайлар
$$$ 35
Қозғалысқа оқыту үдерісінің кезеңдері:
A) үш 
B) төрт
C) екі
D) бес
E) бір
$$$ 36
Қозғалысқа оқытудың бірінші кезеңінің мақсаты:
A) қозғалыс тәжірибесін орындауды оқыту негізін қалыптастыру
B) қозғалысты бірыңғай орындау
C) қозғалыс техникасын бөлшектеп қолдану
D) қозғалыс техникасын біркелкі қолдану
E) қозғалыс тәжірибесін қалыптастыруды аяқтау
$$$ 37
Күрделі қозғалысқа оқытудың бірінші кезеңінде қолданылатын әдіс:
A) бөлшектелген
B) бірыңғай құрастырылған
C) ойын
D) жаттығуды түйіндестіру
E) сайыс, жарыс
$$$ 38
Қозғалысқа оқытудың екінші кезеңінің мақсаты:
A) қозғалыс тәжірибесін қалыптастыруды аяқтау
B) қозғалысты оқытуда жалпы көзқарасты қарастыру
C) қозғалыс техникасын әрі қарай оқытуды жалғастыру
D) қозғалыс техникасының вариативтігіне қол жеткізу
E) қимылды бірқалыпты орындау
$$$ 39
Қозғалысқа оқытудың екінші кезеңінде қолданылатын негізгі тәжірибелік оқыту әдісі:
A) сөзді қолдану
B) түйіндестіру
C) бірқалыпты жаттығу орындау
D) жаттығуды бөлшектеп орындау
E) ойын және жарыс (сайыс)
$$$ 40
Қозғалысқа оқытудың үшінші кезеңінің соңғы мақсаты:
A) қозғалыс дағдысының белгіленген деңгейіне дейін білу
B) қозғалыс шеберлігін білу
C) қозғалыс техникасының вариативті жетістігі
D) қозғалыс шеберлігі қалыптасуының бітімі
E) қозғалыс дағдысын ығыстыру
$$$ 41
Қозғалысқа оқытудың үшінші кезеңінде шешілетін міндеттерді ажыратып көрсет:
A) қозғалыс техникасының тұрақтылығын, вариативтілігін, сенімділігін, үнемділігін қамтамасыз ету
B) қозғалыс шеберлігін дағдыға айналдыру
C) қозғалыс техникасының негізін үйрену
D) қозғалыс техникасының қосымша бұрмалануын жою
E) қозғалыс техникасы мен қозғалыс қабілетінің даму деңгейінің сәйкестігін қамтамасыз ету
$$$ 42
Оқытудың үшінші кезеңінде көбірек қолданылатын әдіс:
A) оқытудың үшінші кезеңінде осы аталған барлық әдістер қолданады
B) үлгі қалыпты қайталау әдісі
C) вариативті жаттығу әдісі
D) ойын және сайыс (жарыс) әдісі
E) көрнекілік әдісі
$$$ 43
Қозғалыс дағдысын қайта құру мүмкіндігінің қамтамасыз етілуі:
A) қозғалыс дағдысының вариативті өлшемімен
B) қозғалыс дағдысының тұрақтылық өлшемімен
C) еркін рефлекторлық байланыстың жойылуы
D) жоғарыда аталғандармен
E) ағзаның қажуымен
$$$ 44
Қозғалысты қайталау көрсеткіштері кезеңіндегі оқыту үдерістері ерекшеленетін вариативті тапсырмалар:
A) спорттық ойын және жекпе-жек спорт түрлері
B) циклді спорт түрлерінде (жүгіру, велоспорт, шаңғымен жүру және т.б.)
C) әртүрлі ату спорт түрлерінде (мылтық, тапанша, садақ ату)       
D) спорттық гимнастика және суға секіру
E) жүзу спорт түрінде
$$$ 45
Үйлесімділік қабілетінің түсінігі:
A) қозғалысты мақсатқы сай және қайта құру
B) қозғалысты бүтіндей мақсатқа сай құру қабілеті
C) бір қызмет түрінен екіншісіне ауысу қабілеті талаптарына байланысты
D) жаңа қозғалысқа оқыту
E) шапшаңдық реакиясы
$$$ 46
Үйлесімділік қабілеттерін тәрбиелеуде қозғалыс тапсырмаларын таңдау белгілері:
A) жаңалық, әдеттен тыс, үйлесімділік, қиындық
B) қимыл әрекеттің жаңалығы
C) қимыл әрекеттің күрделі үйлесімділігі
D) үйлесімділік күрделігі және қозғалыс әрекетінің жақсылығы
E) шапшаңдық талабын орындау
$$$ 47
Үйлесімділік қабілетін тәрбиелеуде жаттығуларды қайталау арасында қолданылатын демалыс аралығы:
A) толық
B) экстремалды
C) қаттылау
D) қатты
E) жұмсақ
$$$ 48
Үйлесімділік қабілеттерін тәрбиелеу жұмысы мақсатқа сай жүргізілетін сабақ бөлімі:
A) сабақтың басында
B) негізгі бөлімінің басында
C) негізгі бөлімінің соңында
D) сабақтың қорытынды бөлімінде
E) негізігі бөлімінің ортасында
$$$ 49
Икемділік қабілетінің негізгі түсінігі:
A) адамның үлкен қозғалыс амплитудасына жету қабілеті
B) сыртқы күштер арқылы адамның үлкен қозғалыс амплитудасына жету қабілеті
C) морфо-функционалды қажетті тірек-қимыл аппараты қозғалыс бөлімдерін анықтаушы дәрежесі
D) бұлшық еттің созылмалы қасиеті
E) адамның шпагат жасау қабілеті
$$$ 50
Икемділіктің дамуын және оған барынша әсер ететін жолы:
A) күніне екі рет қайталап жасау
B) жаттығуды күн ара қайталап жасау
C) жаттығуды оқытып мезгілімен жасау
D) жаттығуды күн сайын сериалап жасау
E) жаттығуды аптасына екі рет жасау
$$$ 51
Икемділіктің қарқынды дамуына кері әсерін тигізетін дене қабілеттері:
A) күш
B) төзімділік
C) шапшаңдық
D) үйлесімдідік қабілеті
E) ептілік
$$$ 52
Кеш статистикалық тұрақтылыққа қатысты жаттығулар:
A) қолмен тұру
B) конькимен жүргізу
C) шаңғымен сырғу
D) велосипед тебу
E) күрес
$$$ 53
Спорттық мүсіннің түрі:
A) бес
B) үш
C) бір
D) төрт
E) екі
$$$ 54
Өзгеріссіз күшті анықтайтын бұлшық ет жиырылуының тәртібі:
A) изометрлік
B) жеңу арқылы
C) кем түсу арқылы
D) аралас
E) изотониялық
$$$ 55
Салыстырмалы күш дегеніміз:
A) адамның 1кг. өзіндік салмағына түсетін күш
B) адамның салыстырмалықсыз өзіндік салмағына түсетін күш
C) бір кв. см. физиологиялық бұлшық етке түсетін күш өлшемі
D) бір адамның, екіншісімен салыстырмалы күш көрсеткіші
E) бір кг. салмаққа түсетін тартылыс күші
$$$ 56
Аз уақытта максималды күш көрсетуді сипаттайтын адамның мүмкіндігі:
A) шапшаңдық күш қабілеті
B) абсолютті күш
C) салыстырмалы күш
D) өзіндік күш қабілеті
E) күш төзімділігі
$$$ 57
Бір амалда 8-ден 12-ге дейін қайталау санына байланысты:
A) орта салмаққа
B) аз салмаққа
C) үлкен салмаққа
D) алдынғы салмаққа
E) абсолютті салмаққа
$$$ 58
Орта ауырлықты қолданып қайталау санының шегі сипаттайды:
A) күшті тәрбиелеудің экстенсивті әдісін
B) күшті тәрбиелеудің қарқынды әдісін
C) жарылыс бұлшық ет күштерін тәрбиелеуді
D) кем түсу тәртібінде бұлшық ет күштерін тәрбиелеуде
E) шапшаңдық күш қабілетін тәрбиелеуде
$$$ 59
Қай анықтама адамның дене қабілетін дұрыс емес анықтайды:
A) арнайы төзімділік - бұл узақ уақыт жұмысты аз өнімділікпен барлық бұлшық ет аппаратын жұмысқа қосу
B) күш - сыртқы күшке бұлшық ет арқылы әсер ету және оны жеңіп шығу қабілеті
C) шапшаңдық - бұл адамның кешенді функционалды қажетті, қозғалыс жылдамдығы сипатын және қозғалыс реакциясының уақытын анықтайтын қабілет
D) төзімділік - бір қызмет түрінде шаршауға қарсы тұру қабілеті
E) икемділік - бұл қозғалысты амплитудамен орындау қабілеті
$$$ 60
Жалпы төзімділікті тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:
A) біркелкілік , ауыспалы, фортлек
B) қайталау, аралық
C) аралық, қайталау-ауыспалы
D) аралық
E) қатаң реттелген
$$$ 61
Анаэробты мүмкіндігіне әсер ету жолын төзімділікті тәрбиелеу барысында шешу:
A) фосфорреактивтік механизм мүмкіндігін арттыру
B) ауаны максималды (барынша) қабылдауды арттыру
C) демалу үдерісін жылдамдату, барынша арттыру
D) ұзақ уақыт бойынша ауа қабылдау қабілетін дамыту
E) өкпе сыйымдылығын арттыру
$$$ 62
Жалпы төзімділік дегеніміз:
A) ұзақ уақыт бойы шаршауға қарсы тұру, сонымен қатар барлық бұлшық ет аппараттарын іске қосу
B) қандай-да қызметте шаршауға қарсы тұру
C) субмаксималды өнімділікте шаршауға қарсы тұру
D) максималды өнімділікті жұмыс барысындағы барлық бұлшық ет топтары қызметі кезінде шаршауға қарсы тұру
E) қысқа ара қашықтықта жұмыс істеуде шаршауға қарсы тұру
$$$ 63
Шапшаңдықты толық анықтайтын (дене қабілеті ретінде) түсінік:
A) қозғалысты берілген аз уақытта орындау қабілеті
B) қимылды өте аз уақыт арасында орындау қабілеті
C) мақсатқа сай шапшаңдық сипатын және қимыл реакциясының уақытын айқындаушы адамның кешенді функционалды қасиеті
D) жағдайдың өзгеруі мен кенеттен тітіркенуді сезіну қабілеті
E) жылдам жүру қабілеті
$$$ 64
Барынша салмақ салуды қолдану сипаты:
A) өзіндік күш қабілетін тәрбиелеу
B) шапшаңдықты-күш қабілетін тәрбиелеу
C) статистикалық күшті тәрбиелеу
D) бұлшық ет салмағын арттыру
E) күш төзімділігі
$$$ 65
Шапшаңдықтың күрделі қимыл реакциясының көбірек тәжірибелі мәні бар спорт түрі:
A) техникалық спорт түрлері
B) спорттық гимнастика, акробатика, көркемдік гимнастика
C) циклді спорт түрлері
D) садақ ату, трамплиннен секіру
E) ойын және жекпе-жек спорт түрлері
$$$ 66
Күш дайындығы барысында динамикалық күшті жоғарылату бағытында қолданылады:
A) үлкен жылдамдықпен қолданатын ауырлық (салмақ)
B) орташа ауырлықпен, барынша қайталау саны  
C) изометрлік жаттығу
D) барынша ауырлық
E) изометрлік ауырлық (салмақ)
$$$ 67
Бастаушы спортшылардың келешекте өсуіне қарай жұмыс істеуде, шапшаңдықты бөгеуді ескертудің жолы:
A) алдын-ала, жан-жақты дене дайындығы мен кеш мамандық
B) ерте мамандық
C) шапшаңдық күш жаттығуларының үлкен көлемін қолдану
D) шапшаңдықты жаттығудың үлкен көлемін қолдану
E) тек шапшаңдық жаттығуларын қолдану
$$$ 68
Шапшаңдықты тәрбиелеуде жаттығу арасында қолданылатын демалыс:
A) толық
B) қатты
C) экстремалды
D) орта-қатты
E) жұмсақ
$$$ 69
Ептілікті тәрбиелеуге байланысты қолданылатын жаттығу:
A) жаңалық жағдайдың өзгеруімен
B) үлкен салмақпен
C) үлкен жүктеме көлемімен
D) шапшаңдықты орындаумен
E) күшпен
$$$ 70
Дене тәрбиесінің кеңінен тараған ұғымы:
A) дене мәдениеті
B) дене жаттығулары
C) спорт
D) дене дайындығы
E) дене дамуы
$$$ 71
Ептілікке қатысы жоқ дене қабілеті:
A) оқу қабілеті
B) қуаты 
C) шапшаңдық қуаты
D) үйлестіргіш қуаты
E) тепе-теңдік сезімі
$$$ 72
Бұлшық етті дамыту үшін қажетті салмақ көлемі (барынша қайталау):
A) 4-10
B) 1-3
C) 11-20
D) 21-25
E) 25-жоғары
$$$ 73
Бұлшық етті дамыту үшін аптасына өткізілетін шынықтыру саны:
A) 2-3
B) 1
C) 4
D) 5
E) күнде
$$$ 74
Салмақты түсіру үшін жаттығулар әдістемесінде қолданатын жаттығулар:
A) төзімділік
B) ептілік
C) икемділік
D) күш
E) шапшаңдық
$$$ 75
Педагогикалық жүйеде рухани байлықты қалыптастыру әдісі:
A) тәжірибелік оқыту
B) сендіру
C) марапаттау
D) спорттық
E) көрнекілік
$$$ 76
Білім беру жолында ой тәрбиелік негізгі жолы емес:
A) жедел хабар әдісі
B) түсіндіру
C) ережені үйрету
D) жетелеу
E) орындалған тапсырманы талдау
$$$ 77
Тәрбие беруде мұғалім - жаттықтырушының өзіндік "мен" негіз емес:
A) әдет
B) еңбек сүйгіштік
C) теріс қарау
D) шындық
E) қағидашыл
$$$ 78
Дене дайындығы үдерісінің негізгі бағыты:
A) дене шынықтыру сабағы
B) таңертеңгілік бой жазу
C) серуен
D) спорттық жарыс
E) туристік серуен
$$$ 79
Дене жаттығу сабағының арнайы мазмұны:
A) белсенді қызмет
B) дене жаттығуын жасауға дайындық
C) сабақ орнын дайындау
D) белсенді тынығу
E) бәсең тынығу
$$$ 80
Дене жаттығуларының түрі:
A) тұрақты қалпын салыстыру мен элемент мазмұны
B) сабақ бөлімдерін салыстыру
C) жаттығуды орындау тәртібі
D) оқушылардың өзара міндеті
E) оқушылардың қызметін ұйымдастыру тәсілі
$$$ 81
Көрнекілік оқыту әдісі дегеніміз:
A) макеттер мен кескін және суреттер арқылы көрсету
B) дәріс
C) баяндама, әңгімелесу
D) пікір талас    
E) ойын
$$$ 82
Сөйлеу әдісі дегеніміз:
A) айту, түсіндіру, ескерту
B) оқу бағдарламасын қарау
C) қайталау
D) аралық
E) жарыс
$$$ 83
Мазмұны – қозғалысқа үйрету, дене қуаты қасиеттерін дамыту, арнайы дене мәдениеті білімін меңгеру болып келетін тәрбиенің түрі:
A) дене мәдениеті
B) дене қуаты дайындығы
C) дене тәрбиесі
D) дене тәрбиесі білімі
E) дене қасиеті
$$$ 84
Дене қуаты дайындығының нәтижесі, ол:
A) денесі дамыған адам
B) дене тәрбиесі
C) дене қуаты дайындалған
D) дене қуаты жетілген
E) техника шеберлігі жетілген
$$$ 85
Қазақстан Республикасының дене мәдениеті жүйесінің мақсаты:
A) мамандарды жұмыспен, құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету
B) дене қуаты жетілген, Отан қорғауға, еңбекке жан-жақты дайындықтан өткен адамдар тәрбиелеу
C) барлық адамдарды спортпен айналысуға үгіттеу
D) спортшыларды жарысқа тәрбиелеу
E) әлемдік жарыстарда жоғарғы көрсеткіштер көрсету
$$$ 86
Қазақстан Республикасының дене мәдениеті жүйесінің міндеттері:
A) білім беру, сауықтыру, тәрбие беру
B) денсаулықты нығайту, әскери дайындық
C) атыл, мықты, ержүрек адамдар тәрбиелеу
D) жастарды үлкен өмірге дайындау
E) көбірек жарыстарға қатысу
$$$ 87
Дене тәрбиесінің негізгі амалы болып табылады:
A) дене жаттығулары
B) табиғаттың денсаулықты жақсарту күші
C) гигиеналық фактор
D) штангі, тренажерлар, гирлер, гантелдер
E) аутогенді жаттығу
$$$ 88
Дене тәрбиесінің қосымша амалдары:
A) көрнекі қабылдау амалы
B) дене тәрбиесі жаттығулары
C) гигиеналық факторлар
D) табиғаттың табиғи күші мен санитарлық-гигиеналық себептер
E) сөз қолдану амалы
$$$ 89
Дене тәрбиесінің арнайы әдістері:
A) сөз қолдану және көрнектілік
B) қатаң шектелген жаттығулар, ойын және жарыс 
C) жедел хабар
D) іс-тәжірибелік әдіс, бейне әдіс, бақылау және өзін-өзі бақылау
E) бақылау және өзін-өзі бақылау
$$$ 90
Қатаң шектелген жаттығулар әдістері:
A) ойын
B) қайталау 
C) жарыс 
D) сөз қолдану
E) көрнекілік қолдану
$$$ 91
Жас және ересек жастағы адамдардың дене жаттығуларымен аптасына шұғылдану саны:
A) 1-2 
B) 3-4 
C) 5-6 
D) 7-9 
E) 10-11
$$$ 92
Жүрек-тамыр жүйесінің функционалды мүмкіндіктерін дамыту мақсатында жүктемені шамалауда жүрек соғысының көрсеткіші мына мөлшерден кем болмауы қажет (соғу/мин):
A) 90
B) 100-110
C) 130
D) 150-160
E) 70-78
$$$ 93
Бір-бірінен міндеттері өзгеше және үйрету әдістерінің өздеріне ғана тән ерекшеліктері бар, кез келген қозғалыс әрекеттерін үйрету үдерісінің кезеңдері
A) үш
B) төрт
C) екі
D) бес
E) алты
$$$ 94
Қимыл-қозғалыс ептілігінің бастапқы белгілерін көрсетіңіз:
A) қозғалыстың үйлесімділігі, тұрақтылығы, сенімділігі және өзгермелі жағдайға бейімділігі
B) жаттығуды табиғи немесе басқа ортада, жарыс жағдайында орындай алуы
C) жаттығуларды кейде дұрыс орындай алмауы, қозғалысты өзгерте орындау, қозғалыс әрекетінде сананың тұрақты қатысуы, ойлана орындау
D) қозғалыс әрекеттерін меңгеруде қозғалысты автоматтандыра орындау
E) -жаттығуды тез орындай алуы
$$$ 95
Күш дегеніміз:
A) «бұлшық ет күші» деген түсінікке сүйенген, адамның нақты қозғалыс әрекеттерінде әртүрлі деңгейде көріне білуі
B) адамның қысқа уақыт аралығында әртүрлі көлемде бұлшық ет күшін көрсете білу қабілеттілігі
C) адамның сырттан әсер еткен қарсылықты жеңуі немесе бұлшық етінің күшімен қарсы тұра білу қабілеті
D) адамның бұлшық етінің үлкен деңгейде күш тудыра білу қабілеттілігі
E) адамның күш – жылдамдығы әрекеттерін орындай алу қабілеттілігі
$$$ 96
Шапшаңдық қабілеттілігін дамытудағы ең тиімді жас кезеңі:
A) 11-13
B) 14-16
C) 17-18
D) 19-21
E) 22-24
$$$ 97
Бастауыш сыныптардағы дене тәрбиесі сабақтарында көп көңіл бөлінетін міндет:
A) денсаулықты арттыру
B) білім беру
C) тәрбиелеу
D) дене тәрбиесінің амалдарын қолдана отырып, дене бітімін және дене салмағын реттеуге
E) қалпына келтіру және тәрбиелеу міндеттері
$$$ 98
Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесі сабағында шешілетін міндеттер:
A) білім беру
B) тәрбиелеу
C) денсаулықты арттыру
D) денсаулықты нығайту, білім беру, тәрбиелеу міндеттері
E) -спорттық міндеттер
$$$ 99
Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесінің қорытынды бөлімінің уақыты (минут):
A) 10
B) 7
C) 3-5
D) 1-2
E) 2-4
$$$ 100
Дене тәрбиесі сабағы барысында төзімділікті арттыруға арналған жаттығуларды орындау уақыты:
A) негізгі бөлімнің басында
B) негізгі бөлімнің ортасында
C) негізгі бөлімнің соңында
D) қорытынды бөлімде
E) дайындық бөлімнің соңында
$$$ 101
Денсаулықтарында ауытқулары жоқ, дене дайындық деңгейлері жоғары мектеп оқушылары енгізілетін топ:
A) негізгі медициналық топ
B) дене тәрбиесі тобы
C) спорттық топ
D) денсаулықтары мықты медициналық топ
E) қорытынды топ
$$$ 102
Денсаулықтары аздап қана нашарлаған, дене қуаты дайындығы төмен топ:
A) негізгі медициналық топ
B) дене тәрбиесі тобы
C) дайындық тобы
D) денсаулықтары мықты медициналық топ
E) қорытынды топ
$$$ 103
Дене тәрбиесі сабағында хаттама жүргізіп, бір оқушының әрекеттерін тіркеу арқылы анықталады:
A) сабақтың сапасы
B) сабақтың жалпы тығыздығы
C) сабақтың қозғалтушы тығыздығы
D) сабақтың жалпы және қозғалтушы тығыздығы
E) жаттығулардың орындалу саны
$$$ 104
Мектептерде дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі құжаты:
A) дене тәрбиесінің оқу бағдарламасы, оқу ұйымдастыру жоспарлары
B) жылдық күнтізбелік жарыс жоспары
C) сабақтық жұмыс жоспары
D) педагогикалық бақылау мен есеп жоспары
E) әр сабақтық жоспар
$$$ 105
Мектеп тәжірибесінде бақылау және есепке алу кезеңдері:
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
$$$ 106
Мектептегі негізгі есепке алу құжаты:
A) спортшылар тізімі
B) жарыс жоспары
C) дене шынықтыруды ұйымдастыру журналы
D) сынып журналы
E) құрал-жабдықтар тізімі
$$$ 107
Күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі сауықтыру жұмыстары:
A) дене жаттығулары, ойындар
B) сабаққа дейінгі гимнастика, сергектік сәттері, ұзартылған үзіліс, спорттық сағат
C) жарыстар, көпшілік шаралары
D) рекреациялық шаралар
E) қалпына келтіру шаралары
$$$ 108
Мектеп оқушыларының дене тәрбиесі жүйесінде сабаққа дейінгі гимнастика өткізіледі:
A) жалпы білім беру сабақтарында оқушылар шаршай бастағанда
B) дене тәрбиесі сабағында
C) спорттық секциялардада
D) әрбір сабақ аяқталған кезде, үзілісте
E) бірінші сабақтың алдында
$$$ 109
1-4 сыныптарда қолданылатын сабақты ұйымдастыру әдісі:
A) алдыңғы қатарлы
B) топты
C) өзіндік тапсырма әдісі
D) айналмалы жаттығу
E) топты және алдыңғы қатарлы
$$$ 110
5-9 сыныптарда қолданылатын сабақты ұйымдастыру әдісі:
A) топты
B) алдыңғы қатарлы
C) өзіндік тапсырма
D) айналмалы жаттығу
E) жоғарыда көрсетілген
$$$ 111
Сабақтың қозғалысты тығыздығы тәуелді көрсеткіш:
A) ағзаның жас ерекшелігі, дене дайындығы кезеңі, сабақта шешілетін тапсырма 
B) ағзаның жас ерекшелігі
C) дене дайындығы деңгейіне
D) сабақта шешілетін тапсырма
E) дене дамуының деңгейі
$$$ 112
Сабақ жоспарын талдау арқылы оқытушы бірінші қарастыратын бөлім:
A) негізгі бөлім
B) дайындық бөлімі
C) қорытынды бөлім
D) кіріспе бөлім
E) кіріспе дайындық бөлімі
$$$ 113
Өткізілген сабақтың сапасы анықталатын белгі:
A) қолда қойылған тапсырманың шешім дәрежесімен
B) жаттығудың эмоциялығымен
C) оқушылардың ұйымдасуымен
D) сабақтың жалпы қозғалысты тығыздығы көрсеткішімен
E) сабақтың қозғалысты тығыздық көрсеткіші
$$$ 114
Сабақта дайындаушыларды ұйымдастырудың топты әдістері сипатталады:
A) сыныптың топқа бөлінуі, олардың өз бетімен тапсырманы тікелей топтың жетекшісі басшылығымен орындауы
B) әр дайындалушының өзінің жеке сабағының орындалуы
C) бәріне ортақ тапсырманың біреуін оқытушының басшылығымен орындалуы
D) оқушыларды топтарға бөлу және жалпы тапсырманың орындалуы
E) топтарда бірдей тапсырманың бір мезгілде орындалуы
$$$ 115
Сабақтың жалпы тығыздығының түсініктемесі:
A) барлық сабақ мерзімінің педагогикалық есеп беру жиындарында жіберілген уақытқа қатысы
B) барлық сабақтың ұзақтығына байланысты жаттығу орындалуына жіберілген уақытқа қатысты
C) барлық сабақтың ұзақтығына байланысты негізгі жаттығулардың орындалуына жіберілген уақытқа қатысты
D) ұйымдастыруға жіберілген уақытқа қатысты
E) сабақтың негізгі бөліміне жіберілген уақытқа қатысты
$$$ 116
Дене жаттығуының қозғалысты тығыздығы төмен сабақ түрлері:
A) күрделі бағдарлы қозғалыс спорт
B) спорттық ойын
C) циклді спорт
D) жекпе-жек
E) спорттық ойын түрлері мен жекпе-жек
$$$ 117
Дене дайындығының негізгі әдісі:
A) тесттер, морфо-функционалды көрсеткіштер, оқулық мөлшері
B) тесттер, техника бағасы, антропометрлік көрсеткіштер қозғалыс нәтижесінің өлшемі
C) техника бағасы, антропометрлік көрсеткіштер қозғалыс әрекетінің нәтиже өлшемі
D) тесттер, өлшеу, бақылау, сұрау
E) біркелкі әдіс
$$$ 118
Адамның қозғалыс қызметінің сенситивті кезеңі дамуының сипаттамасы:
A) сыртқы ортаға жоғары сезіммен әсер ету түрі, қозғалыс қабілеттерінің жоғарғы қарқынмен дамуы
B) сыртқы ортаға жоғары сезімммен әсер ету
C) қозғалыс қабілеттерінің жоғары қарқынмен дамуы
D) дене қабілеттерінің тест нәтижесінің орта жылдық жоғары деңгейінің өсуі
E) қозғалыс қабілеттерінің төмен деңгейі
$$$ 119
Бастауыш сыныптардағы дене шынықтыру сабағындағы көп көңіл бөлінетін міндеттер:
A) дене қабілетінің дамуы
B) мүсінді қалыптастыру
C) қозғалысты үйрету
D) теориялық дайындық
E) қозғалыс қызмет техникасын меңгеруді тереңдете жүргізу
$$$ 120
1-4 сыныптардағы сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:
A) 12-15; 23-25; 5-7
B) 7-10; 30-35; 2-3
C) 10-12; 28-30; 3-5
D) 10-12; 30-35; 2-3
E) 12-15; 30-35; 5-7
$$$ 121
5-9 сыныптардағы сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:
A) 10-12; 28-30; 3-5
B) 7-10; 30-35; 2-3
C) 12-15; 23-25; 2-7
D) 10-12; 30-35; 2-3
E) 12-15; 30-35; 5-7
$$$ 122
10-11 сыныптардағы сабақтың дұрыс уақыт бөлімі:
A) 7-10; 30-35; 2-3
B) 10-12; 28-30; 3-5
C) 12-15; 23-25; 5-7
D) 10-12; 30-35; 2-3
E) 12-15; 30-35; 5-7
$$$ 123
Орта сыныптардағы сабақта дене қабілетінің дамуы және қозғалысты үйретуге бөлінген уақытқа дұрыс қатысы (%):          
A) 50-50
B) 30-70
C) 70-30
D) 10-90
E) 90-100
$$$ 124
Қозғалыс қызметі көбінесе қарқынды дамиды:
A) 12-14 жасқа дейін
B) 8-10 жасқа дейін
C) 10-12 жасқа дейін
D) 14-16 жасқа дейін
E) 16-18 жасқа дейін
$$$ 125
Бастауыш және орта сыныптардағы дене шынықтыру сабағында барлық бұлшық ет топтарының дамуына ең көп көңіл бөлінуі түсіндіріледі:
A) бұлшық еттің гетерохронды дамуы
B) күштің қиын даму кезеңінде
C) жоғары қарқындылықпен өсу және даму
D) сүйек қатаю үдерісінің жалғасуымен
E) шапшаңдық дамуының сенситивтік кезеңімен
$$$ 126
Бастауыш сыныптардағы дене шынықтыру сабағында дене қабілетінің дамуында қолданылатын құралдар:
A) қозғалыс ойындары, эстафеталар
B) арнайы дамыту жаттығулары
C) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары
D) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары
E) негізгі жарыстық жаттығулар
$$$ 127
Орта сыныптардағы дене шынықтыру сабағында дене қабілетінің дамуында кеңінен қолданылатын құралдар:
A) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары
B) арнайы дамыту жаттығулары
C) қозғалыс ойындары, эстафеталар
D) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары
E) негізгі жарыстық жаттығулар
$$$ 128
Мектептерде дене тәрбиесі бойынша оқу үдерісін жоспарлаудың қандай құжаты дұрыс аталмаған:
A) күнтізбелік - тақырып жоспары
B) күнделікті жұмыс жоспары
C) бағдарламалық кестесін бөлу жоспары
D) күнделікті сабақ жоспары
E) қосымша жұмыс жоспары мен күнделікті сабақ жоспары
$$$ 129
Мектепте дене тәрбиесі бойынша оқу үдерісін жоспарлаудың күнделікті жоспары жасалынатын құжат:
A) қосымша жұмыс жоспары
B) бағдарламалық кестесін бөлу жоспары
C) жалпы білім беру мектептеріндегі 1-11 сынып оқушыларының дене тәрбиесінің бағдарламасы 
D) кесте жоспары және қосымша жұмыс жоспары
E) барлық аталғанжоспарлар негізінде
$$$ 130
Оқу жұмыс жоспары анықтайды (оның қызметі):
A) қозғалысқа үйретудің жалғасы 
B) қойылған міндеттердің шешілу жолы
C) сабақтың жалпы мазмұны
D) бағдарламалық материалдарды жалғастыру
E) мемлекеттік бағдарлама
$$$ 131
Бағдарламалық материал бөлімінің жоспар кестесі анықтайды:
A) сабақтың жалпы мазмұны және бағдарламалық материалды өту жалғасы            
B) бағдарламалық материалды өту жалғасы
C) қозғалыс міндеттерінің шешілу жалғасы
D) сабақтың жалпы мазмұны
E) мемлекеттік бағдарлама
$$$ 132
Мектепте дене шынықтыру сабағына бөлінетін сағат саны:
A) 102-105
B) 97-100
C) 110-112
D) 86-90
E) 95-97
$$$ 133
Жоғары сыныптарда сабақта өтетін дене қабілетін дамытуға және қозғалысты оқытуға бөлінетін дұрыс уақыттың қатысы (%):
A) 30 - 70
B) 50 - 50
C) 70 - 30
D) 10 - 90
E) 90 – 100
$$$ 134
Орта сыныптарда сабақтың дене қабілетін дамытуға және қозғалысты оқытуға бөлінетін дұрыс уақыттың қатысы (%):
A) 30 - 70
B) 50 - 50
C) 70 - 70
D) 10 - 90
E) 90 -100
$$$ 135
Дене шынықтыру сабағында айналмалы жаттығудың қолданылуы:
A) дене қабілетін дамытуда         
B) қозғалыстың анықтау түрін жетілдіруде
C) дене қабілетінің дамуы және қозғалыстың анықтау түрін жетілдіруде
D) қозғалыс дағдыларының қалыптасуында
E) ерік-жігер қабілетін тәрбиелеуде
$$$ 136
Негізгі медициналық топқа жататын балалар:
A) денесі жақсы дамыған, денсаулығы дұрыс
B) денесі жақсы дамыған, денсаулығы аздап нашарлаған
C) денсаулығы дұрыс, дене дамуы нашарлаған 
D) денесі жақсы дамыған
E) денсаулығы жақсы
$$$ 137
Дайындық медициналық топқа жататын балалар:
A) денсаулығыаздап нашарлаған
B) денсаулығы және дене дамуы қалыпты күйден аздап ауытқыған
C) дене дамуы аздап нашарлаған
D) денесі жақсы дамыған
E) денсаулық жағдайы жақсы
$$$ 138
Арнайы медициналық топқа жататын балалар:
A) денсаулық күйі аздап аутқыған
B) дене дамуы уақытша аздап нашарлаған
C) денсаулық күйі мен дене дамуы аздап ауытқыған
D) денесі жақсы дамыған
E) денсаулық күйі жақсы
$$$ 139
Арнайы медициналық топта дене шынықтыру сабағы қажет пе:
A) қажет
B) қажет емес
C) иә, аптасына 1 рет
D) иә, аптасына 3 рет 45 минуттан
E) иә, аптасына 2 рет 30 минуттан
$$$ 140
Арнайы медициналық топтағы оқушыларға сабақ өткізілуі керек:
A) негізгі және дайындық медициналық топтан бөлек
B) негізгі медициналық топпен бірге
C) дайындық медициналық тобымен бірге
D) негізгі және дайындық медициналық тобымен бірге
E) айырмашылығы жоқ
$$$ 141
Сыныптан тыс дене тәрбие жұмысымен, дене жаттығуымен ұйымдастырылған сабақ жүйесін көрсетеді:
A) мектеп жүргізген сабақтан тыс уақыт
B) мектептен тыс ұйымдармен жүргізілген сабақ
C) мектеп және мектептен тыс жүргізілген жаттығулар
D) БЖСМ-де жүргізілген сабақ
E) мәдениет сая бақтарында және демалыс орындарында жүргізілген
$$$ 142
Сыныптан тыс дене тәрбиесінің мәні:
A) сүйікті спорт түрлерін әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік жасайды
B) негізгі міндеттің сапалы және толық шешіміне мүмкіндік жасайды
C) бос уақытты пайдалы өткізуге мүмкіндік жасайды
D) оқушылардың өзіндік қызығушылығын қанағаттандыруға мүмкіндік жасайды
E) осының бәрі де
$$$ 143
Сабақ түрінің сипаттамасы:
A) бағдарламалық материалдардың мазмұнымен
B) сабақтағы шешілетін міндеттермен
C) оқушыларды ұйымдастыру әдісімен
D) тапсырманы орындау әдісімен
E) шынығу әдісімен
$$$ 144
Орта сыныптағы дене шынықтыру сабағында көбірек көңіл бөлінетін міндет:
A) қозғалысты үйретуге, дене қабілеттерін дамытуға
B) қозғалысты үйретуге
C) дене қабілеттерін дамытуға
D) теориялық дайындыққа
E) ертерек үйренген қозғалыс түрлерін жетілдіру
$$$ 145
Жоғары сыныптарда дене шынықтыру сабағында көбірек көңіл бөлінетін міндет:
A) дене қабілеттерін дамытуға
B) ертерек үйренген қозғалыс түрлерін жетілдіруге
C) теориялық дайындыққа
D) қолданбалы қозғалыс дағдыларын қалыптастыруға
E) қозғалысты оқытуға
$$$ 146
Еңбек етушілердің мәдениеті түсінігі:
A) дене тәрбиесінің жеке жүйелері
B) адамның дене даму үдерісін басқарудың жалпы заңдылығын оқытатын педагогикалық ғылым    
C) адам дене тәрбиесінің міндетін, қағидасын, құралын, әдісі мен түрлерін анықтайтын ғылым        
D) жалпы дене дайындығы
E) спортпен терең шұғылдану
$$$ 147
Тұрмыстағы дене мәдениетінің құрылымы:
A) демалыс және еңбек тәртібі, өзіндік және қоғамдық гигиена, гигиеналық гимнастика, шынығу, белсенді тынығу, ЖДД және спортпен шұғылдану
B) өндірістік гимнастика, шынығу
C) спорттық жарыстар
D) туристік серуендер
E) көпшілік спорт жиындары
$$$ 148
Ересектер дене мәдениетінің бағыты:
A) гигиеналық, ЖДД, спорт, кәсіби-еңбекті, әскери, емдік, бос уақыт
B) ЖДД, спорттық гигиеналық
C) бос уақыт, емдік, әскери          
D) кәсіптік
E) еңбек
$$$ 149
Бағдарламалық материалдағы жеке жоспармен анықталатын мәселе:
A) бағдарламаның жүргізілу кезектілігі мен сабақтың жалпы мазмұны
B) бағдарламаның жүргізілу кезектілігі
C) қозғалыс міндеттерінің жүргізілу кезектілігі
D) сабақтың жалпы мазмұны
E) -мемлекеттік бағдарлама
$$$ 150
Студенттердің дене тәрбиесіне арналған оқу бөлімдері:
A) спорттық, негізгі, арнайы
B) негізгі, дайындық, арнайы
C) дайындық, спорттық жетілдіру, арнайы
D) арнайы, негізгі
E) негізгі, спорттық
$$$ 151
ЖОО-да дене тәрбиесінде қолданылатын қандай академиялық сабақ түрі:
A) оқу бөлімдеріндегі міндетті сабақтар
B) оқу бөлімдеріндегі міндетті және факультативті сабақтар оқытушының тапсырмасы бойынша өз бетімен дайындық және қосымша тәжірибие сабақ уақыты
C) қосымша сабақтар
D) өз бетінше және факультативті сабақтар
E) туристік серуендер
$$$ 152
55 жастағы және одан үлкен адамдардың дене тәрбиесінің ең басты әлеуметтік қызметі:
A) сауықтырмалы
B) білімдік
C) тәрбиелілік
D) білімдік, тәрбиелілік
E) тәрбиелілік, сауықтырмалы
$$$ 153
Жастары үлкен адамдармен дайындықтың ұтымды түрі:
A) кешенді
B) кешенді және пәнді
C) пәнді
D) пәнді және сабақты
E) кешенді және сабақтан тыс
$$$ 154
Мектепке дейінгі жастағы балалардың дене тәрбиесі сабағының түрлері:
A) ойын сабағы
B) жеке қозғалыс
C) бастапқы топтың сабақ түрі
D) топтағы міндетті сабақ түрі
E) жарыс сабағы
$$$ 155
Орта және жоғары сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде қолданылатын жаттығулар:
A) арнайы-дайындық жаттығулары
B) қозғалыс әрекетін үйрету
C) дамыту жаттығулары
D) ойын жаттығулары
E) бөлшектеп оқыту жаттығулары
$$$ 156
Жоғары сынып оқушыларының дене шынықтыру сабағының бағыты:
A) шынықтыру
B) оқыту
C) оқыту-шынықтыру
D) тәрбиелілік
E) сауықтыру
$$$ 157
Орта сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде шешілетін міндеттер:
A) шапшаңдықты-күшті қабілеті
B) дене қабілеттерін жан-жақты тәрбиелеу
C) тепе-теңдік қабілеті
D) икемділікті тәрбиелеу
E) мүсінді тәрбиелеу
$$$ 158
Жоғары сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде шешілетін міндеттер:
A) қабілеттерді жан-жақты тәрбиелеу
B) тепе-теңдік қабілеттерін тәрбиелеу
C) төзімділікті, аэробты сипаттау
D) мүсінді тәрбиелеу
E) жалпы міндеттер
$$$ 159
Орта сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:
A) біркелкі, қайталау, айналмалы
B) біркелкі, айналмалы
C) қайталау, біркелкі
D) орайластық
E) тұтастық
$$$ 160
Жоғары сынып оқушыларының дене қабілеттерін тәрбиелеуде қолданылатын әдіс:
A) біркелкі, қайталау, айналмалы, арақашықтықты
B) арақашықтықты
C) біркелкі
D) тұтас
E) ауыспалы
$$$ 161
Оқушылардың оқу-тәрбие үдерісінде қолданылатын бақылау түрі:
A) алдын-ала күнделікті
B) алдын-ала
C) алдын-ала, қорытынды
D) айналмалы
E) ауыспалы
$$$ 162
Арнайы медициналық топтағы аптасына жүргізілетін сабақ саны:
A) 4-рет 34-минуттан
B) 3-рет 45-минуттан
C) 4-рет 30-минуттан
D) 2-рет 45-минуттан
E) 3-рет 30-минуттан
$$$ 163
Дайындық медициналық  топта жүргізілетін сабақ:
A) негізгі медициналық топпен бірге
B) негізгі топтан бөлек
C) негізгі топпен бірге
D) дене шынықтыру сабағында
E) сабақтың негізгі бөлімінде
$$$ 164
Сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру түрі:
A) топтық сабақтар мен бұқаралық дене шынықтыру
B) топтық сабақтар
C) бұқаралық дене шынықтыру
D) дене шынықтыру сабағы
E) сабақтың негізгі бөлімі
$$$ 165
Сыныптан тыс жұмыстардың топтық сабағын ұйымдастыру түрлері:
A) дене шынықтыру кружогы, секциялар, ПТ-сынағын тапсыруға дайындық 
B) туристік серуендер
C) жарыстар
D) дене шынықтыру мерекелері
E) серуендер
$$$ 166
Көпшілік дене тәрбиесінің шаралары:
A) дене шынықтыру мейрамы, туристік сапар, жарыстар
B) туристік сапар
C) дене шынықтыру үйірмесі
D) спорттық секция
E) спорттық жаттығу
$$$ 167
Мектептен тыс дене шынықтыру жұмысын атқарушылар:
A) мектептен тыс мекемелер
B) мектеп
C) сырттай мекемелер және мектеп
D) сынып жетекшілері
E) дене шынықтыру мұғалімі
$$$ 168
Мектептен тыс ұйымдастырылатын дене шынықтыру жұмысының түрлері:
A) балалардың тұрақты құрамымен күнделікті жұмыс
B) балалардың тұрақты құрамымен жұмыс істеу
C) балалардың тұрақты құрамымен тұрақсыз жұмыс істеу
D) үзілістегі ойындар
E) сыныптар арасында өткізілетін жарыстар
$$$ 169
Отбасында қолданылатын сауықтыру дене тәрбиесінің міндеттері:
A) демалысты саналы түрде ұйымдастыру
B) қимыл-әрекеттерін қалыптастыру
C) қимыл дағдыларын жетістіру
D) дене тәрбиесінің білім жағын игеру
E) дене сапаларын дамыту
$$$ 170
Елу бес (55) жастағы адамдарға арналған дене тәрбиесінің әлеуметтік қызметтері:
A) денсаулық
B) білім беру
C) тәрбие беру
D) білім беру
E) дене сапасын жетілдіру
$$$ 171
Үлкен жастағы адамдармен дене шынықтыру сабағын ұйымдастыру түрі:
A) кешенді
B) кешенді және пәнді
C) пәнді
D) бір бағытты
E) білім беру
$$$ 172
Мектепке дейінгі жастағы балалардың ептілігін дамытуда бағытты әсер ететін жаттығу сипаттамасы:
A) икемділікті дамыту жаттығулары
B) ойын жаттығулары
C) күшті дамыту жаттығулары
D) жарыстық сипаттағы жаттығулар
E) жүгіріс жаттығулары
$$$ 173
Мектепке дейінгі жастағы балалардың күшті дамытуда бағытты әсер ететін жаттығу сипаттамасы:
A) секіру, өрмелеу жаттығулары
B) жүгіріс жаттығулары
C) икемділікті дамыту жаттығулары
D) ойын жаттығулары
E) тепе-теңдік сезімін дамыту жаттығулары
$$$ 174
Мектепке дейінгі жастағы балалардың жалпы төзімділігін дамытуда бағытты әсер ететін жаттығу сипаттамасы:
A) демалыс уақытымен кезектестіре жүргізілетін жүру, жүгіру жаттығулары
B) топтық дене жаттығулары
C) ептілікті дамыту жаттығулары
D) еліктеу жаттығулары
E) мүсінді дамыту жаттығулары
$$$ 175
Мектепке дейінгі жастағы балаларға қозғалыс қызметін үйретудегі маңыздысы:
A) арнайы-көпшілік, еліктеу ойындары
B) икемділікті дамыту жаттығулары
C) ептілікті дамыту жаттығулары
D) мүсінді дамыту жаттығулары
E) тепе-теңдік сезімін дамыту жаттығулары
$$$ 176
Мектепке дейінгі жастағы балаларды күрделі қозғалысқа оқытуда қолданылатын әдістер сипаттамасы:
A) жаттығуды тұтастай орындау
B) ойын
C) жарыс
D) айналмалы шынығу
E) арақашықтық
$$$ 177
Жоғары мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытуда, сабақта ойын түрін қолданудың кемшілігі:
A) қозғалыс сапасының төмендеуі
B) мүсіннің бұзылуы
C) күш дамуына әсер ету кемшілігі
D) икемділік көрсеткішінің төмендеуі
E) ептілік көрсеткішінің төмендеуі
$$$ 178
Үш жастағы балалардың қозғалыс қызметінің сипаты:
A) көрініс-рөл ойындары
B) топтық жаттығулары
C) ептілікті дамыту жаттығулары
D) мүсінді дамыту жаттығулары
E) тепе-теңдік сезімін дамыту жаттығулары
$$$ 179
Мектепке дейінгі жастағы балалардың қозғалыс даму тиімділігі тәуелді шарт:
A) оқу-тәрбие үдерісіне ықпал, әсер ету сәйкестігі
B) балалармен жеке жұмыс жүргізу
C) таза ауада серуендеу
D) балалардың ойынға қызығушылығын қалыптастыру
E) дене жаттығуларын әнмен сүйемелдеп жүргізу
$$$ 180
3-6 жастағы балаларды оқытуда қолданылатын сабақ түрлері:
A) сабақтың оқу түрі
B) күн тәртібіндегі сабақ жаттығулары
C) дене мәдениетінің сабақ жаттығулары
D) өзіндік сабақтар
E) әнді-ритмикалық сабақтар
$$$ 181
Балабақшадағы сабақтың кіріспе бөлімінің міндеті:
A) балаларды ұйымдастыру, зейінділікті жетілдіру
B) ептілікті дамыту
C) икемділікті дамыту
D) төзімділікті дамыту
E) мүсінді дамыту
$$$ 182
Сабақ жоспарын талдау арқылы оқытушы бірінші сараптайтын бөлім:
A) негізгі
B) дайындық
C) қорытынды
D) кіріспе
E) кіріспе дайындық
$$$ 183
Өткізілген сабақтың сапасы анықталатын белгі:
A) қолда қойылған тапсырманың шешім дәрежесімен
B) жаттығу эмоциясымен
C) оқушылардың ұйымдастырылуымен
D) сабақтың жалпықозғалысты  тығыздығы көрсеткішімен
E) сабақтың қозғалысты тығыздық көрсеткіші
$$$ 184
Сабақта дайындаушыларды ұйымдастырудың топты әдістерінің сипаттамасы:
A) сыныптың топқа бөлінуі, олардың өз бетімен тапсырманы тікелей топтың жетекшісі басшылығымен орындауы
B) әр дайындалушының өзінің жеке сабағының орындалуы
C) бәріне жалпы тапсырманың біреуін оқытушының басшылығымен орындауы
D) оқушыларды топтарға бөлу және жалпы тапсырманы орындау
E) топтарда бірдей тапсырманы бір мезгілде орындау
$$$ 185
Сабақтың жалпы тығыздығының түсініктемесі:
A) барлық сабақ мерзімінің педагогикалық есеп беру жиындарында жіберілген уақытқа қатынасы
B) барлық сабақтың ұзақтығына байланысты жаттығу орындалуына жіберілген уақытқы қатысты
C) барлық сабақтың ұзақтығына байланысты негізгі жаттығулардың орындалуына жіберілген уақытқа қатысты
D) ұйымдастыруға жіберілген уақытқа қатысты
E) сабақтың негізгі бөліміне жіберілген уақытқа қатысты
$$$ 186
Сабақтың қозғалысты тығыздығын сипаттайтын қатынас:
A) барлық сабақта қозғалыс әрекетін орындауға жұмсалған
B) сабақтың негізгі бөлімі
C) барлық сабақтар бойынша педагогикалық есеп беру жиындар уақыты
D) барлық сабақта негізгі жаттығуларды орындауға жұмсалған
E) барлық сабақты дене жаттығуларын орындауға жұмсалған
$$$ 187
Дене жаттығуының қозғалысты тығыздығы төмен сабақ түрлері:
A) күрделі бағдарлы қозғалыс спорт түрлері
B) спорттық ойын түрлері
C) циклді спорт түрлері
D) жекпе-жек
E) спорттық ойын түрлері мен жекпе-жек
$$$ 188
Дене дайындығының негізгі әдіс есебіне кіреді:
A) тесттер, морфо-функционалды көрсеткіштер, оқулық саны
B) тесттер, техника бағасы, антропометрлік көрсеткіштер қозғалыс әрекетінің нәтиже өлшемі
C) техника бағасы, антропометрлік көрсеткіштер қозғалыс әрекетінің нәтиже өлшемі
D) тесттер, өлшеу, бақылау, сұрау
E) біркелкі әдіс
$$$ 189
Адамның қозғалыс қызметінің сенситивті кезең дамуының сипаттамасы:
A) сыртқы ортаға жоғары сезіммен әсер ету түрі, қозғалыс қабілеттерінің жоғары қарқынмен дамуы
B) сыртқы ортаға жоғарғы сезіммен әсер ету
C) қозғалыс қабілеттерінің жоғары деңгеймен дамуы
D) дене қабілеттерінің тест нәтижесінің орта жылдық жоғары деңгейінің өсімі
E) қозғалыс қабілеттерінің төмен деңгейі
$$$ 190
Дене шынықтыру сабағында бастауыш сыныпта шешілуіне көп уақыт бөлінетін міндет:
A) дене қабілетінің дамуы
B) мүсінді қалыптастыру
C) қозғалысқа үйрету
D) теориялық дайындық
E) қозғалыс қызмет техникасын меңгеруді тереңдету
$$$ 191
Орта сыныптарда дене шынықтыру сабағында көбінесе дене қабілетінің дамуында қолданылатын құралдар:
A) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары
B) арнайы дамыту жаттығулары
C) қозғалыс ойындары, эстафеталар
D) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары
E) негізгі жарыстық жаттығулар
$$$ 192
Жоғары сыныптардағы дене шынықтыру сабағында көбінесе дене қабілетінің дамуына қолданылатын құралдар:
A) арнайы дамыту жаттығулары
B) қозғалыс ойындары, эстафеталар.
C) қозғалыс ойындары, арнайы дамыту жаттығулары
D) қозғалыс ойындары, жалпы дамыту жаттығулары
E) негізгі жарыстық жаттығулар
$$$ 193
Оқу жаттығу үдерісін ұйымдастырудың негізгі түрлері:
A) сабақ түрі
B) спорттық түрі
C) ойын түрі
D) болжамды жаттығулар
E) спорттық жарыстар
$$$ 194
Сабақ дегеніміз
A) оқыту түрлері
B) оқыту қағидалары
C) оқыту әдістері
D) оқыту құралдары
E) оқыту жүйесі
$$$ 195
Сабақ құрылымы бөлімдерінің саны:
A) үш
B) екі
C) төрт
D) бес
E) алты
$$$ 196
Сабақтың дайындық бөлімі шешетін тапсырма:
A) сабақтың негізгі бөлімінің міндетін шешуге
B) берілген жүктемені түсіреді
C) моральдық және еріктілік қасиеттерін арттырады
D) тактикалық дайындық
E) денені босаңсытуға
$$$ 197
Сабақтың негізгі бөлімі шешетін тапсырма:
A) техникалық, тактикалық, психологиялық және дене дайындықтарын меңгеру
B) ағзаны негізгі жаттығуларға даярлайды
C) жіберген қателіктерді талқылауға
D) ағзаны үлкен жүктемелерге бейімдейді
E) қиын жетістіктерге жету
$$$ 198
Сыныптан тыс дене тәрбиесінің мәні:
A) сүйікті спорт түрлерін әрі қарай жетілдіруге мүмкіндік жасайды
B) негізгі міндеттің сапалы және толық шешіміне мүмкіндік жасайды
C) бос уақытты пайдалы өткізуге мүмкіндік жасайды
D) оқушылардың өзіндік қызығушылығын қанағаттандыруға мүмкіндік жасайды
E) осының бәрі де
$$$ 199
Орта сыныптарда дене шынықтыру сабағында қандай міндеттің шешіміне көбірек уақыт бөлінеді:
A) қозғалысты оқытуға, дене қабілеттерін дамытуға
B) қозғалысты оқытуға 
C) дене қабілеттерін дамытуға
D) теориялық дайындыққа
E) ертерек үйренген қозғалыс түрлерін жетілдіруге
$$$ 200
Жоғары сыныптардағы дене шынықтыру сабағында көбірек уақыт бөлінетін міндет:
A) дене қабілеттерін дамытуға
B) алдын үйренген қозғалыс түрлерін жетілдіруге
C) теориялық дайындыққа
D) қолданбалы қозғалыс дағдыларын қалыптастыруға
E) қозғалысты үйретуге
$$$ 201
Спорттық дайындық деңгейі дегеніміз:
A) спорттық дәрежеге жетудегі спортшының ең жоғары дене даярлығы
B) спортшының спорттық жетістікке қол жеткізуге дайын болуы
C) спортшының тиімді дайындық  деңгейі, яғни оның дене мүмкіншіліктерінің толық мөлшерде жүзеге асуы
D) белгілі бір жағадайдағы жаттығу циклінде спортшының спорттық дәрежеге қол жеткізудегі ең жоғары дайындық денгейі
E) психологиялық және дене дайындық тұрғысынан тиімді дайындық жағдайын көрсету
$$$ 202
Спорттық баптың негізгі көрсеткіші:
A) спорттық жетістіктердің өсуіне            
B) спорттық жетістік
C) спорттық жетістікті белгілі деңгейде көрсету
D) спорттық жетістікті белгілі деңгейде ұстап тұру
E) жеке рекордтың тұрақтылығы
$$$ 203
Спорттық жетістіктерді дамыту циклінің кезеңдері:
A) 4
B) 1
C) 2
D) 6
E) 3
$$$ 204
Спорттық баптың бірінші кезеңінің сипаттамасы:
A) спортшы ағзасының қызметті мүмкіншілігінің жалпы деңгейінің жоғарылауы
B) спорттық бап деңгейінің бір жағдайда қалыптасуын алдын алу жағдайлары
C) споршының дене және жігерлік қасиеттерінің жан-жақты дамуы
D) спорттық баптың негізі болатын әр-түрлі қимыл қозғалыс біліктіліктер мен дағдылардың қалыптасуы
E) бұрын пайда болған қимыл-қозғалыс біліктіліктері мен дағдыларды жетілдіру
$$$ 205
Спорттық баптың екінші кезеңінің сипаттамасы:
A) қимыл қозғалыс дағдыларының бір деңгейде болуы
B) спортшы ағзасында функционалды өзгерістер деңгейінің азаюы
C) спорттық баптың бір деңгейде  болуы
D) спорттық көрсеткіштердің бір деңгейде болуы
E) жаңа қимыл-қозғалыс біліктіліктері мен дағдыларының қалыптасуы
$$$ 206
Спорттық баптың екінші кезеңінің сипаттамасы:
A) қимыл-қозғалыс дағдыларының бір деңгейде болуы
B) спортшы ағзасындағы функционалды өзгерістер деңгейінің азаюы
C) порттық баптың бір деңгейде болуы
D) спорттық көрсеткіштердің бір деңгейде болуы
E) қимыл-қозғалыс біліктіліктері мен дағдыларының қалыптасуы
$$$ 207
Жаттығу жетілуінің негізгі күйі:
A) спорттық баптың даму заңдылықтары
B) спорттық күнтізбе
C) ауа-райы жағадайлары
D) жаттығу үдерісін жоспарлау ыңғайлылығы
E) кезеңдік жағажайлар
$$$ 208
Спорттық баптың белгілі бір деңгейінде ұзақ уақыт болу сатасы спорттық жаттығумен сәйкес келетін кезең:
A)дайындық және жарыс кезеңдерінің  арасында
B) дайындық кезеңінде
C) жарыс кезеңінде
D) ауыспалы кезеңде
E) дайындық және ауыспалы кезеңдердің арасында
$$$ 209
Дайындық кезеңінің шамамен ұзақтығы:
A) 3-4 аптадан 1,5 айға дейін
B) 1,5 айдан 2 айға дейін
C) 2 айдан 3айға дейін
D) 3 айдан 4 айға дейін
E) 3 айдан 7 айға дейін
$$$ 210
Негізгі баптың үшінші даму кезеңінің сипаттамасы:
A) спортшы ағзасының функционалды мүмкіндіктерінің жалпы денгейінің біршама артуы
B) спорттық бап негізіндегі байланыстардың өшүі
C) тепе-теңдік қарым қатынас пен дене қасиеттерінің даму деңгейіндегі биологиялық өзгерістердің  көп болуы
D) спорттық баптың құрылымдарын біріктіретін байланыстардың басқа деңгейге ауысуыменбайланысты болатын спортшы ағзасындағыбейімделу  үдерістерінің бағытты өзгеруі
E) ағзаның функционалды мүмкіндіктерінің жалпы денгейінің біршама төмендеуі
$$$ 211
Жаттығудың кезеңдері пайда болатын жағдай:
A) жарыс күн тізбесіне қарай
B) спортшы биологиялық жағдай себептерімен әрқашан спорттық бапта бола алмайды
C) табиғат заңдылықтарына, жыл мерзімінің ауысуына байланысты
D) бұл спорттық жетілдірудің қажетті жағдайы 
E) спортшы өзінің спорттық бабын кей кезде жаңартып отыруы тиіс
$$$ 212
Ауыспалы кезеңнің ұзақтығы:
A) аптадан 0,5 айға дейін
B) 3-4 аптадан 6 айға дейін
C) 1,5 айдан 2 айға дейін
D) 2,2 айдан 3 айға дейін
E) 3 айдан  астам уақыт
$$$ 213
Жаттығудың дайындық кезеңінің сатылары:
A)дайындық кезінде сатыға бөлуге болмайды
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
$$$ 214
Дене даярлығы дегеніміз:
A)шапшаңдық, күш, төзімділік, ептілік, икемділік
B) техника
C) тактика
D) психология
E) туризм, валеология
$$$ 215
Техникалық даярлық дегеніміз:
A) допты тебу, тоқтату, беру тәсілдерін жетілдіру
B) шапшаңдықты дамыту
C) шабуылға шығу іс-әрекеттерін басқару
D) футбол алаңындағы жағдайды таңдап алу
E) тактикалық даярлық
$$$ 216
Жаттығудың негізгі құралы, бұл:
A) дене жаттығулары
B) дұрыс тамақтану
C) ұйықтау ережесі
D) белсенді тынығу
E) қоғамдық және тұрмыстағы гигиена
$$$ 217
Футбол ойыны барысында допты кеудемен тоқтату, бұл:
A) техника
B) төзімділік
C) икемділік
D) күш
E) шапшаңдық
$$$ 218
Спорттық пішін дегеніміз:
A) спортшының нәтижеге жетуінің үйлесімді дайындығы және шынығудың әрбір үлкен циклінде белгіленген жағдайда табу күйі
B) спортшының спорттық нәтижеге жетуге дайындық күйі
C) спортшының үйлесімді дайындық күйі, сонымен қатар оның дене мүмкіндігінің толық айқындалуы
D) үйлесімді дайындық, сонымен қатар оның дене және психикалық мүмкіндіктерінің ашылуы
E) спортшының спорттық нәтижеге жетуінің ең биік дайындық күйі
$$$ 219
Спорттық пішінің негізгі көрсеткіші:
A) белгіленген дәрежеде спорттық нәтижені көрсету
B) спорттық нәтиже өсімі
C) спорттық нәтиже
D) спорттық пішінді сақтау ұзақтығы
E) өз рекордының тұрақтылығы
$$$ 220
Спорттық пішін дамуының бір цикліндегі сатылар саны:
A) 3
B) 1
C) 4
D) 2
E) жағдайларға байланысты бірнеше саты
$$$ 221
Спорттық пішін дамуының бірінші сатысының сипаттамасы
A) спорттық пішінінің қалыптасу алғы шарты және оның тікелей құрылуы
B) спортшы ағзасының функционалды мүмкіндігінің жалпы деңгейінің жоғарылауы
C) спортшының дене және ерік-жігер қабілеттерінің жан-жақты дамуы
D) спорттық пішіннің негізі болып табылатын әртүрлі кимыл дағдыларының қалыптасуы
E) ерте айқындалған қимыл дағдыларын жетілдіру
$$$ 222
Спорттық пішін дамуының екінші сатысының сипаттамасы:
A) спорттық пішіннің салыстырмалы тұрақтылығы
B) спортшы ағзасындағы функционалды қайта құрулар деңгейінің төмендеуі
C) спорттық қөрсеткіштің тұрақтылығы
D) қозғалыс дағдысының тұрақтылығы
E) жаңа қозғалыс дағдыларының қалыптасуы
$$$ 223
Шынығу кезеңінің негізгі сыртқы жағдайы болып есептелінеді:
A) спорттық пішіннің даму заңдылығы
B) спорттық күнтізбе
C) ауа-райы факторлары
D) шынықтыру үдерісін құжаттау
E) кезеңді факторлар
$$$ 224
Спорттық пішіннің салыстырмалы тұрақтылық сатысы сай келетін спорттық шынығу кезеңі:
A) жарыс кезеңі
B) дайындық кезеңі
C) өтпелі кезең
D) дайындық және жарыс кезеңінің арасы
E) жарыс және өтпелі кезеңінің арасы
$$$ 225
Дайындық кезеңінің ұзақтығы:
A) 4 айдан 7 айға дейін
B) 3-4 аптадан 1,5 айға дейін
C) 1,5 айдан 2 айға дейін
D) 2 айға 3 айға дейін
E) 3 айдан 4 айға дейін
$$$ 226
Спорттық пішін дамуымен сипатталатын үшінші саты:
A) спорттық пішіннің қосалқы белгілерінің байланысының жойылуы, спортшы ағзасының жұмыс істеу деңгейінің ауысу, қалпына келу үдерісі өзгеруімен
B) спорттық пішін негізінде болатын байланыстың жойылуы
C) спортшы ағзасы функционалды мүмкіндігінің жалпы деңгейінің әлдеқайда өсуімен
D) дене қабілетінің даму деңгейі мен үйлесімділік байланысын өзгеруімен және биологиялық қайта құрылулармен       
E) ағзаның функционалды мүмкіндігінің жалпы деңгейінің әлде қайда төмендеуімен
$$$ 227
Шынығу кезеңінің пайда болу себебі:
A) спорттық жетілдіру қажетті болып табылады
B) спортшы биологиялық күш есебінен барлық уақытта спорттық бабында бола алмайды
C) жыл уақытының ауысу заңдылықтары болып отырады
D) жарыс күнтізбелері
E) спортшы өзінің спорттық бабын мерзімді "жаңартып" отыруы қажет
$$$ 228
Өтпелі кезеңнің ұзақтығы:
A) 3-4 аптпдан 6 аптаға дейін
B) 1 аптадан 2 айға дейін
C) 1,5 айдан 2 айға дейін
D) 2 айдан 3 айға дейін
E) 3 айдан ары қарай
$$$ 229
Шынығудың дайындық кезеңінің негізгі сатылары:
A) 2 саты
B) дайындық кезеңі кезенге бөлінбейді
C) 5 саты
D) 4 саты
E) 3 саты
$$$ 230
Сабақтың қорытынды бөлімінде шешілетін тапсырма:
A) денені босаңсытып, сабақты қорытындылауға
B) арнайы дене қасиеттерін  дамытуға
C) техникалық тәсілдерді меңгеруге
D) тактикалық іс-әрекеттер үлгісін жасауға
E) түрлі үйлесімді әрекеттерді уйретуге
$$$ 231
Спортшы көпжылдық дайындық жүйесі ретінде өзінің бойына толық сіңіреді:
A) спорттық шынығудан, жарыстан, шынығудан, сайыстан тыс факторларды
B) спорттық шынығуды
C) спорттық шынығуды және жарысты
D) арыс пен шынығудан, сайыстан тыс факторларды
E) спорттық шынығуды, шынығудан және жарыстан тыс факторларды
$$$ 232
Спорттық шынығу – бұл
A) спортшының спорттық жетістіктерге қажетті дайындық деңгейін қамтамысз ету, іске асыру әрекетінің негізгітүрі
B) спортшының дамуына әсер ететін мақсатқа сай барлық факторларды қолдану үдерісі
C) дайындық, спортшының даму үдерісін педагогикалық ұйымдастыру және жаттығу -әдістерінің көмегімен жүйелі құру
D) спортшы ағзасындағы морфо-функционалды күйдің табиғи өзгеру үдерісі
E) дене дайындығы үдерісі
$$$ 233
Жоғарғы жетістікті спортының ерекше қызметі:
A) эврестикалық және эталонды
B) эстетикалы, көркем
C) бірлестікті және әлеуметтік қызметі
D) үнемділік
E) сауықтыру
$$$ 234
Өндіріс қызмет арасындағы жарысты олардың ұқсастығына қарамастан спорттық қызмет деуге болмайды, неге дегенде.
A) олардың мақсаты еңбек өнімділігіне жағдай жасау, ал негізгісі өндірістік қатынас болып табылады
B) өзіндік құндылығы бар, олар жеңіске жеткізу үшін өткізіледі
C) олардың мақсаты жеңіске жету, силық алу болып табылады
D) олар жеңіс құндылығы, силық алу үшін емес, дене дамуын жетілдіру үшін өткізіледі
E) өндіріс аралықжарыстардың, спорттық жарыстардан айырмашылығы жоқ
$$$ 235
Заманауи кәсіби-қолданбалы спорт түрлерінің қалыптасуы көбінесе байланысты.
A) қоғамның, халықтың кәсіби қызмет дайындығының қажеттілігіне
B) қоғамның жарыс қызметі түрлерінің кеңею талаптарына
C) қоғамның спорттық жетістіктері артуы талаптарына
D) қоғамның халықты әскери дайындық қызметі талаптарына
E) қоғамның қолданбалы дағдыларды үйрену талаптарына
$$$ 236
Спорт түрі – бұл
A) қызмет түрі, сол қызметте сайыс жетістіктерін анықтау және салыстару әдісі болып табылады
B) нақты сайыс жаттығулары
C) арнайы әлеуметтік-ұйымдастыру қызметі
D) қызмет түрі, сол жерде екі немесе бірнеше қарсыластар төреші бақылауымен бірін-бірі жеңуге тырысады.
E) жарыстық қызмет
$$$ 237
Жарыс жүйесінің сипаттамасы
A) бәсеке жиынтығының ретімен
B) бәсекелестік деңгейінің өсу жиілілігі және жетістікке жету талабының өсуімен
C) әрекет құрамын үлестірумен
D) адам мүмкіндіктерін анықтаумен және салыстырумен
E) жарыс ережесімен
$$$ 238
Футбол добын алып жүру, алдап өту, тебу, бұл:
A) техникалық-тактикалық іс-әрекет
B) денелік іс-әрекеті
C) психолгиялық әрекет
D) әдістемелік іс-әрекет
E) қағидалы іс-әрекет
$$$ 239
Спорттық ойын түрлері барысында ашылып ойнау дегеніміз:
A) техникалық-тактикалық іс-әрекет
B) техникалық іс-әрекет
C) денелік іс-әрекеті
D) шартты-рефлекторлық іс-әрекет 
E) жетекші, басқарушылық іс-әрекет
$$$ 240
Спорттық ойын түріндегі допсыз іс-әрекеттер дегеніміз:
A) ашылу, өзіне қарату
B) допты алып жүру
C) допты кедергілердің арасынан алып өту
D) допты тебу немесе беру
E) допты бұрышқа тебу
$$$ 241
Футбол ойынында допты тоқтату дегеніміз:
A) әдіс-амалдар арқылы допты алып жүру
B) қорғану құралы
C) шабылу құралы
D) күресу құралы
E) допты жәй тебу
$$$ 242
Биіктікке және ұзындыққа секіру төмендегідей қасиеттерді дамытудың құралы:
A) күштілік-шапшаңдық қасиеті
B) тебу техникасын
C) тактикалық іс-әрекеттерді
D) арнайы төзімділікті
E) тез ойлануды
$$$ 243
Кросс төмендегідей қасиеттерді дамытудың құралы:
A) төзімділікті
B) шапшаңдықты
C) техниканы
D) стандарттық жағдайды
E) тактиканы
$$$ 244
Футбол ойыны құрылған жыл:
A) 1863
B) 1870
C) 1860
D) 1904
E) 1927
$$$ 245
Халықаралық дәрежедегі ФИФА федерациясы құрылған жыл:
A) 1904
B) 1905
C) 1917
D) 1900
E) 1890
$$$ 246
Баскетбол ойыны барысында төрешілер ойын басталғанға дейін келетін уақыт (минут):
A) 30
B) 15
C) 25
D) 20
E) 40
$$$ 247
Қарапайымнан біртіндеп өсуді қамтамасыз ететін ереже:
A) қарапайым жаттығудан күрделіге біртіндеп өсу ережесі
B) белгілі ережеден белгісіз ережеге
C) ескерту
D) белгіліден белгісіз жаттығуға
E) үйренуде қыйын – соғыста оңай ережесі
$$$ 248
Спортшылар даярлау жүйесіндегі басымдық қызметі:
A) ерекше жаттығу тиімділігіне қол жеткізу дайындығын тексеру
B) негізгі жарыстар үлгісін түзу
C) рекордтық нәтижені арттыру
D) бәсекелеске тактикалық тұрғыдан теріс бағдар беру
E) спортшының мүмкіндіктерін жоғары дәрежеде іске асыру  жағдайына бейімделу
$$$ 249
Спорт техникасына тиесілі емес анықтама:
A) жарыс қызметін орындаудың шынайы тәсілі
B) жарыс мақсатына жету үшін техникалық қимылдар жиынтығын біріктірудің жалпы тәсілі
C) жарыс тактикасымен шарттас жарыс қызметтерін орындаудың тиімді тәсілдері
D) жарыс қызметінің идеалды үлгісі
E) қозғалыс қимылдарын орындаудың тиімді тәсілі
$$$ 250
Тактиканың негізі дегеніміз
A) қозғалыс міндеттерін шешудің анағұрлым ерекше маңызды сатылары
B) тетіктері бұзылмаған қозғалыс ерекшеліктері  
C) қозғалыс міндеттерін шешуге қажетті негізгі операциялардың жиынтығы
D) кеңістік пен уақытта үйлестірілген қимылдар құрамы
E) анықтаушы буын
$$$ 251
Арнайы дене даярлығы басты міндетінің құрамы
A) жоғары нәтижелерге жету үшін спортшының толық даярлығын іске асыру
B) басқа спортшылардың теріс әсеріне қарсы қимыл
C) жарыс жағдайларында жылдам және дұрыс шешімдер қабылдау мен оны іске асыру
D) жүйке-психикалық ширығу барысын реттеу
E) гипноз
$$$ 252
Жылдық жаттығу циклінің жарыс жаттығулары қосылуы тиіс кезең:
A) даярлық пен жарыс кезеңін және арнайы даярлық кезеңінде
B) даярлық және жарыс кезеңінде
C) барлық жылдық цикл бойынша
D) жарыс кезеңінде
E) өтпелі кезеңде
$$$ 253
Жаттығу үдерісінің бастапқы тұтас буыны
A) жеке жаттығу сабағының құрылымы
B) микроцикл құрылымы
C) мезоцикл құрылымы
D) жаттығудың кіші циклдерінің құрылымы
E) жаттығу сабақтары бөлімдерінің құрылымы
$$$ 254
Жаттығу сабағының қай жаңа қимылдың техникасына үйрету тиімді бөлімі:
A) негізгі бөлімнің басында
B) даярлық бөлімінде
C) күш-шапшаңдық жаттығуларынан кейін негізгі бөлімнің ортасында
D) қорытынды бөлімінде
E) барлық бөлімінде       
$$$ 255
Микроцикл құралатын сатылар саны
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
$$$ 256
Жаттығу мезоциклдерінің құрылымы мен ұзақтығына елеулі әсер ететін факторлар:
A) кумулятивті жаттығу тиімділігін басқару заңдылықтары
B) жаттығу жүктемелеріне деген жеке ерекшеліктері
C) жарыс күнтізбесі
D) өмір сүрудің жалпы тәртібі мен оған сәйкес жұмыс қабілетінің динамикасы
E) ай бойындағы биоритмдер
$$$ 257
Спорт теориясындағы мезоциклдің түрлері:
A) 8
B) 7
C) 5
D) 4
E) 2
$$$ 258
Мезоциклдердің базалық және жарыстар арасындағы өтпелі кезеңді бейнелейтін түрі:
A) бақылау-даярлық
B) жарыс алды
C) тартатын
D) қалпына келтіру даярлық
E) қалпына келтіру қолдау
$$$ 259
Жарыс кезеңіндегі жаттығудың негізгі міндеті:
A) спорттық пішінді және оның құралпастарын жетілдіре отырып сақтау
B) спорт пішінін тікелей қалыптастыруды қамтамасыз ету
C) қызметті мүмкіндіктердің жалпы деңгейін арттыру
D) спорттық қызмет барысында білім меңгеру мен оны тереңдету
E) қозғалыс біліктіліктері мен дағдыларының қорын байыту
$$$ 260
Спорт қабілетінің жалпы көрсеткіші:
A) спорттық нәтиженің өсу қарқыны
B) спортшы көрсеткен нәтиже
C) жаттығу жұмыстарының мөлшерін арттыру қарқыны
D) антропометрлік даму
E) қызметтік даму
$$$ 261
Көп жылдық даярлық кезеңдеріндегі спортпен шұғылдану нәтижелерінің динамикасы:
A) жаттығу жүктемелерімен сәйкес келмейтін өсіммен
B) нәтижелердің аса өсе қоймағандығымен
C) жаттығу жүктемелерімен үйлесімді өсуімен
D) оларды арттырудың жоғары қарқынымен
E) толқынды өсумен
$$$ 262
Бастапқы мамандану кезіндегі жүктемелер динамикасының басымды бағыты:
A) жалпы даярлық жаттығуларының мөлшерін арттыру
B) жалпы көлемі мен абсолютті қарқындылығын арттыру
C) арнайы жаттығулардың қарқындылығын арттыру
D) жалпы қарқынды қалыптастырусыз мөлшерін арттыру
E) арнайы жаттығулардың мөлшерін арттыру
$$$ 263
Бастапқы мамандану кезіндегі жаттығудың үлкен циклдері сипатталады:
A) даярлық кезеңнің басымдығымен
B) жарыс кезеңінің басымдығымен
C) толық жалпы даярлық және қысқарған арнайы даярлық кезеңімен
D) қысқарған жалпы және толық арнайы даярлық кезеңдерімен
E) жалпы және арнайы даярлық кезеңдерінің тең дәрежелі қатынасымен
$$$ 264
Спорттық мүмкіндіктерді іске асырудың жоғары кезең ұзақтығының бағдары:
A) 7-8 жыл
B) 11-13 жыл
C) 9-10 жыл
D) 5-6 жыл
E) 5-4 жыл
$$$ 265
Жетістіктерге жету кезеңдеріне аз әсер ететін факторлар:
A) жаттығу жүктемелерінің жалпы көлемінің артуы
B) жаттығу барысының тиімділігі мен мазмұны
C) техника мен тактиканы жетілдіру, жарыс тәжірибесін байыту
D) әдістер мен тәсілдерді өзгерту, оны құрудың жалпы түрлерін ауыстыру
E) спортшының жасы
$$$ 266
Спорттық жаттығуды жоспарлаудың негізгі нысаны:
A) жаттыққандық динамикасы
B) спорт нәтижелері
C) жаттығудың мазмұны мен құрылымы, оның динамикадағы алынған нәтижелері 
D) жаттығу жүктемелері көлемі мен қарқындылығының динамикасы
E) жарыстар саны
$$$ 267
Жаттығу үдерісінің жоспарланған «кесіндісінің» жоспары мен ұзақтығы арасындағы ара қатыс:
A) кері тәуелді
B) тікелей тәуелді
C) белгілі тәулділік жоқ
D) жоспарланған кесінді үлкейген сайын жоспарды детальдандыру азая түседі
E) байланыс жоқ
$$$ 268
Жаттығудың орта циклдері жоспарланатын уақыт:
A) 3-6 апта
B) 1 ай
C) 7 апта
D) 8 апта
E) 8 және одан да көп апта
$$$ 269
Жаттығу сабағы дегеніміз:           
A) нақты жаттығу тапсырмасын орындауға бағытталған жаттығу қимылдарының, басқа әдістер мен тәсілдердің ұйымдасқан жүйесі
B) осы кезеңнің, циклдің нақты міндеттерін шешумен сипатталатын спорттық жаттығу жүйесінің қарапайым буыны
C) жаттығу тиімділігі және қолданылатын әдістер мен тәсілдердің ерекшеліктерімен сипатталатын жатығу үдерісінің құрылымдық-тұтастық бірлігі
D) спорттық жаттығу ұстанымы бойынша құрылған жаттығу үдерісі түрлерінің бірі
E) спортшының нақты мақсатты жұмысы
$$$ 270
Жаттығу сабақтарының арасындағы үзіліс уақытына байланысты көрсеткіш:
A) спортшының өмір сүру тәртібіндегі сабақтардың «жүктемелік құны», өткен сабақтардың жаттығу тиімділігінің сабақтастығын қамтамасыз етуді қалпына келтіру үшін қажетті уақыт
B) спортшы дайындалуының бастапқы деңгейі, оның жеке ерекшеліктері мен жаттығу үдерісінің мақсаты
C) жаттығу кезеңі
D) сабақ мазмұны
E) спорттық пішін күйі
$$$ 271
Жаттығу сабақтарының салдарынан спортшы ағзасында болатын өзгерістер:
A) жаттығу тиімділігімен
B) төселу реакциясымен
C) ағзаның жаттығуға бейімделуімен
D) ең жоғарғы өтемділігімен
E) кенеттен болған реакциясымен
$$$ 272
Жаттығу тиімділігі білдіреді:
A) жаттығуды ары қарай дамыту үшін маңызды ағзаның түрлі бағытты қозғалыстары, жүйелер мен ағзалар күйінің өзгерістерін
B) жүйелер мен ағзалардың қызметтік күйіндегі  жұмыс қабілетінің төмендеу деңгейін
C) үйлестіру байланыстары арқылы қалыптасқан қызметтік белсенділік жүйесін
D) шаршауда диссимиляцияның басымдығын
E) метаболизмді
$$$ 273
Ординарлық демалыс үзілістері пайдаланылатын шаралар:
A) жаттығудың ізбе-із тиімділігін бекіту мен нығайту
B) сабақтан-сабаққа қызметтік қозғалыстарды арттыру
C) жұмыс саны мен сапасын арттыру
D) ағзаның мүшелері мен жүйесінің қызметтік белсенділігін жұмыс қабілетіндегі қозғалыстарды тереңдету
E) келесі жүктемеге дейін толық қалпына келу
$$$ 274
Жаттығу микроциклі:
A) бірқатар жаттығу сабақтарынан тұратын жаттығу үдерісінің салыстырмалы түрде аяқталған, қайталамалы бөлімі
B) ұзақтық циклі 4-6 апта құрайтын жаттығу үдерісінің циклі
C) жаттығу үдерісінің аяқталған бөлімінің жиынтығы
D) бірқатар жаттығу сабақтары
E) жеке жаттығу сабақтары
$$$ 275
Көпжылдық жаттығу үдерісінің  негізін құрайтын циклдер түрінің жүйесі:
A) жаттығу макроциклдерінің жүйесі
B) жаттығу мезоциклдерінің жүйесі
C) жаттығу микроциклдерінің жүйесі
D) микро және мезоциклдер жүйесі
E) жаттығу мерзімі мен кезеңдерінің жүйесі
$$$ 276
Жекелеген жарыс қимылдарын бейнелейтін жаттығулардың кіші топтары:
A) арнайы даярланған жаттығулар тобы
B) жалпы даярланған жаттығулар тобы
C) жарыс жаттығуларының жаттығу түрлері
D) жарыс жаттығуларының тобы
E) дамытушы жаттығулар тобын
$$$ 277
Жаттығу үдерісінде қолданылатын «жетектегіш» жаттығулар негізінен бағытталады:
A) қозғалыс техникасын меңгеруге
B) ерік сапаларын тәрбиелеуге
C) жеке тұлғалық сапаларын тәрбиелеуге              
D) дене сапаларын тәрбиелеуге
E) тактика меңгеруге
$$$ 278
Жаттығудың жарыс жаттығуларына ұқсастығын анықтайтын белгілер:
A) құрылым мен мазмұн белгілері бойынша 
B) кеңістікте жұмсаған күшінің көріну сипатына қарай
C) уақытта жұмсаған күшінің көріну сипатына қарай
D) қимыл техникасының сипатына қарай
E) қызмет белсенділігінің тәртібі бойынша
$$$ 279
Жаттығу жүктемесі дегеніміз:
A) уақыт бойынша белгілі болған жұмыс көлемі
B) жаттығу жұмысы
C) жаттығулардың жалпы саны
D) қарқынды жаттығуларды орындау нәтижесінде қол жеткізген қызметтік қозғалыстар
E) кг, м. арқылы белгілі болған жұмыс көлемі
$$$ 280
«Жаттығу жүктемесі» түсінігінің ең басты мәні:
A) спортшы ағзасындағы қызметтік қозғалыстар дәрежесі
B) жаттығу әсерінің сандық шамасы
C) орындалған жұмыстың жиынтық саны
D) белгілі уақытта жаттығу жұмысының көлемін үйлестіру дәрежесі
E) жеке дене жаттығуларына ағзаның реакциясы
$$$ 281
Спорт жаттығуларында жүзеге асырылатынұстанымдар:
A) жалпы педагогикалық және арнайы
B) спорттық педагогикалық
C) дидактикалық
D) сөздің тар мағынасындағы тәрбиелеу ұстанымдары
E) дене тәрбиесінің жалпы ұстанымдары
$$$ 282
Әлемдік спорттың прогресшілдігін білдіретін негізгі бағыт:
A) жаттығу жұмыстарының жиынтық көлемінің кенет өсуі
B) жаттығу жүйесін ерекше спорт түрлерімен қатаң байланыстыру
C) жарыс тәжірибесін тұрақты түрде арттыру
D) дайындықтың дәстүрлі емес түрлерін кеңейту
E) жаттығу және жарыс жүктемелері жүйесін теңестіруге деген ұмтылыс
$$$ 283
Спорттық жаттығулардың негізгі құралдары:
A) жарыс жаттығулары
B) жалпы даярлық жаттығулары
C) арнайы даярлық жаттығулары
D) табиғаттың сауықтыру күштері            
E) гигиеналық факторлар
$$$ 284
Спорттық жаттығудың негізгі әдістері:
A) ойын және жарыс
B) қатаң шектелген жаттығулар әдісі
C) сөз бен және көрнекілік құралдармен
D) аутогенді жаттығу
E) идеомоторлық жаттығу
$$$ 285
Білікті спортшыларды жаттықтырудың негізгі әдісі:
A) кезеңділік
B) үздіксіз жаттығу
C) қайталамалы
D) сериялық
E) айналма жаттығу
$$$ 286
Спорт жаттығу ұстанымдары арасындағы ең бастысы:
A) жоғары жетістіктерге бағытталуы
B) жалпы және арнайы даярлықтың тұтастығы
C) жаттығу үдерісінің үздіксіздігі
D) жаттығу үдерісінің кезеңделуі
E) жаттығу үдерісінің циклділігі
$$$ 287
Білікті спортшылардың басымды күш даярлығы:
A) жоғары күш жұмсау
B) қайталамалы
C) динамикалық күштер
D) статикалық күштер
E) айналма жаттығу
$$$ 288
Жаңа бастаған спортшылар жаттығуындағы негізгі әдіс:
A) қайталамалы
B) айналма жаттығу
C) динамикалық күш
D) статикалық күш
E) жоғары күші
$$$ 289
Шапшаңдық қабілеттерін тәрбиелеу барысындағы уақыт басқарылуын шектейтін механизм:
A) креатинфосфатты механизм
B) гликолитикалық механизм
C) белоктың қышқылдануы
D) көмірсулардың қышқылдануы
E) майлардың қышқылдануы
$$$ 290
Ептілікке қатысты алғанда жекеге жатпайды:
A) күрделі қозғалыс міндеттерін жылдам, дәл және тиімді шешу қабілеттері
B) үйлестірудің ширығуы
C) арғақты ширығу
D) шапшаңдық ширығуы
E) кеңістік пен уақыт сезімі
$$$ 291
«Төзімділік» шегі дегеніміз:
A) 140 с/мин
B) 120с/мин
C) 160 с/мин
D) 180 с/мин
E) 200 с мин
$$$ 292
Икемділікті тәрбиелеудегі негізгі әдіс:
A) сериялы
B) қалыпты
C) ауыспалы
D) қайталамалы
E) кезеңді
$$$ 293
Спорт техникасы тиімділігінің көрсеткіші:
A) іс жүзіндегі спорттық нәтиже мен есептелген нәтиженің арасындағы айырма
B) қозғалыс біліктілігі
C) қозғалыс дағдысы
D) қозғалыстардың автоматтандырылуы
E) сенімділік
$$$ 294
Техникалық даярлық үшін оңтайлы жас:
A) 7-11 жас
B) 8-10 жасқа дейін
C) 9-13 жас
D) 14-16 жас
E) 16 жас және одан үлкен
$$$ 295
Жаттығу микроцикліндегі техникалық даярлықтың орны:
A) демалыстан соң бірінші күн
B) екінші күнде
C) үшінші күнде
D) төртінші күнде
E) аптаның аяғында
$$$ 296
Қимыл техникасының ең алдымен бұзылатын қасиеті:
A) уақытша
B) кеңістікте
C) акинематикалық
D) динамикалық
E) ырғақтық
$$$ 297
Еңбек қызметінің негізгі кезеңіндегі ЖДД міндеттері:
A) жан-жақты дене даярлығының жоғары деңгейімен қамтамасыз ету
B) оны көп жылдар бойы ұстап тұру
C) мықты денсаулық күйі
D) шығармашылықты ұзақ жас қамтамасыз ету
E) спортпен шұғылдануға даярлану
$$$ 298
ЖДД секцияларының сабақтарын аптасына өткізу саны (рет):
A) 3
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5 және одан да көп
$$$ 299
ЖДД секцияларындағы сабақтар өткізілу мерзімі:
A) жыл бойы
B) кезеңді
C) маусымдық
D) шұғылданушылардың қалауы бойынша
E) кейде
$$$ 300
Дене шынықтыруды кәсіби қолданбалы деңгейде пайдалану барысында шешімін табатын міндеттер:
A) жұмыс қабілеті артады
B) денсаулық нығаяды
C) кәсіби аурулардың алдын алады
D) жарақаттануды ескертеді
E) дене және эмоциялық күйін жақсартады

Полная версия материала

Наши олимпиады

Русский языкДля 1-11 классов, 1-2 курсов Открыть
Казахский языкДля 1-11 классов, 1-2 курсов Открыть
ИнформатикаДля 5-11 классов, 1-2 курсов Открыть
ФизикаДля 7-11 классов, 1-2 курсов Открыть
Математика (алгебра)Для 1-11 классов, 1-2 курсов Открыть
ХимияДля 7-11 классов, 1-2 курсов Открыть
БиологияДля 7-11 классов, 1-2 курсов Открыть
ГеографияДля 5-11 классов, 1-2 курсов Открыть
Английский языкДля 1-11 классов, 1-2 курсов Открыть
История КазахстанаДля 5-11 классов, 1-2 курсов Открыть
Для дошкольниковДля дошкольников от 4 до 6 лет Открыть

Оставить комментарий

Все комментарии

  1. Гость Аружан
    Гость Аружан от 4 сентября 2022 12:03
Заполните заявку на участие
Язык участия
Обязательное поле (на номере должен быть WhatsApp)
Введен неправильный код
Поле обязательно для заполнения
Добавить еще ученика?
Вы можете внести от 1 до 5 учеников
Поле обязательно для заполнения
Класс / курс *
Поле обязательно для заполнения
Учащиеся дошкольных учреждений
0 класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
1 курс
2 курс
Предмет1 *
Поле обязательно для заполнения
Будем с буквами дружить (5-6 лет)
600 тенге
Логика для детей 4 лет
600 тенге
Логика для детей 5 лет
600 тенге
Занимательная математика (5 лет)
600 тенге
I love English (5 лет)
600 тенге
Загадки для детей (4-6 лет)
600 тенге
Загадки для детей (7-8 лет)
600 тенге
Тест на развитие речи (5-6 лет)
600 тенге
Тесты на внимание (4-5 лет)
600 тенге
Тесты на внимание (6-7 лет)
600 тенге
Время и возраст (5-6 лет)
600 тенге
Математика для дошкольников (5 лет)
600 тенге
Правила дорожного движения (5-6 лет)
600 тенге
Окружающий мир (4-5 лет)
600 тенге
Веселые цифры (для 4-5 лет)
600 тенге
Братья наши меньшие (для 4-5 лет)
600 тенге
Ищем буквы (для 5 лет)
600 тенге
Веселые загадки (для 4-5 лет)
600 тенге
Логические задачки для первоклассников
600 тенге
Логические задачки для второклассников
600 тенге
Логические задачки для третьеклассников
600 тенге
Логические задачки для четвероклассников
600 тенге
Казахский язык
600 тенге
Русский язык
600 тенге
Английский язык
600 тенге
История Казахстана
600 тенге
Математика (алгебра)
600 тенге
Физика
600 тенге
Химия
600 тенге
Биология
600 тенге
Информатика
600 тенге
Познание мира
600 тенге
Добавить еще предмет?
Вы можете выбрать от 1 до 5 предметов
К оплате:
0 тенге.
Внимание! Эти данные будут написаны в грамоте!
Проверьте, верно ли вы написали ФИО участников, название учебного заведения и остальные данные. Данные после участия не меняются
Заявка на участие создана. Сейчас откроется страница оплаты